Νέα – Ανακοινώσεις, ΕΚΔΔΑ

Προγράμματα επιμόρφωσης αποκλειστικά για στελέχη των ΚΕΠ. Συνάντηση του Προέδρου του ΕΚΔΔΑ με αντιπροσωπεία της ΠΟΣΕ – ΚΕΠ

ΕΚΔΔΑ

Εξειδικευμένα προγράμματα επιμόρφωσης αποκλειστικά για τα στελέχη που υπηρετούν στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών πρόκειται να σχεδιάσει και να υλοποιήσει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).
Στην κατεύθυνση αυτή ο Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, Διονύσης Κυριακόπουλος, είχε στις 29/10/2019, συνάντηση με τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργαζομένων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΠΟΣΕΚΕΠ), κ.κ. Αναστάσιο Βραδή και Ιωάννη Αναγνωστάκη αντίστοιχα.
Κατά τη συνάντηση συμφωνήθηκε τα προγράμματα να ανταποκρίνονται στις εξατομικευμένες ανάγκες των εργαζόμενων στα ΚΕΠ και να εναρμονίζονται με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την επιτάχυνση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού.