Νέα – Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Συνεργασίες, ΙΝΕΠ, ΕΚΔΔΑ

Προαγωγή της ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ+ Ατόμων: Έναρξη νέου κύκλου επιμορφώσεων για την ισότιμη και δίκαιη αντιμετώπιση των ατόμων της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ στη Δημόσια Διοίκηση.

slider3.jpg

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), σε συνέχεια επιτυχημένης πιλοτικής εφαρμογής, διοργανώνει για το 2023 νέο κύκλο προγραμμάτων με τίτλο  «Διασφάλιση της ισότητας και των δικαιωμάτων των ατόμων της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ στη δημόσια διοίκηση».

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δικαιώματα των ατόμων της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+, με έμφαση στην ανάπτυξη και αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, στην κατεύθυνση της προσέγγισης και της διαχείρισης της διαφορετικότητας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό εργασιακό περιβάλλον.

Απευθύνεται σε στελέχη της δημόσιας διοίκησης, καθώς και σε εκπαιδευτικούς. Σκοπός του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση και η εμπέδωση καλών πρακτικών για την προστασία των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από έμπειρους/ες εισηγητές/ριες, μέλη του Μητρώου του ΕΚΔΔΑ, με εξειδίκευση σε ζητήματα ΛΟΑΤΚΙ+.

Για τη διευκόλυνση των υπαλλήλων προσφέρονται και προγράμματα σε απογευματινό ωράριο (15:00-22:00). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση από την Αναζήτηση Προγραμμάτων Επιμόρφωσης στην ιστοσελίδα του ΕΚΔΔΑ.