Νέα – Ανακοινώσεις

Πρακτικά Συνεδρίου «Ηθική και Δεοντολογία στη Σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση»

 

Η παρούσα έκδοση αφορά στο περιεχόμενο των εργασιών του συνεδρίου με τίτλο «Ηθική και Δεοντολογία στη Σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση» που οργανώθηκε από το ΕΚΔΔΑ και την Εθνική Σχολή Διοίκησης (ΕΝΑ) της Γαλλίας, στην Αθήνα, στις 9 Δεκεμβρίου 2011, με συμμετοχή διαπρεπών Ελλήνων και Γάλλων εισηγητών.

Η οργάνωση του συνεδρίου εντάσσεται στο πλαίσιο μιας σταθερής και ιδιαιτέρως εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ ΕΚΔΔΑ και ΕΝΑ και αποτελεί το επιστέγασμα μιας πλούσιας ανταλλαγής απόψεων και σκέψεων σχετικά με τις σύγχρονες προκλήσεις της δημόσιας διοίκησης.

Διαβάστε εδώ την Ελληνική έκδοση και εδώ τη Γαλλική έκδοση