Νέα – Ανακοινώσεις, ΕΚΔΔΑ

Παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών η πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΔΔΑ

ΕΚΔΔΑ

Παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκου, έγινε η πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ). Σε σύντομη παρέμβασή του ο Υπουργός ζήτησε από τον Πρόεδρο του ΕΚΔΔΑ κ. Διονύση Κυριακόπουλο ιεράρχηση στόχων και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα δράσεων και πρωτοβουλιών του ΕΚΔΔΑ σημειώνοντας ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει προσδοκίες από το έργο του ΕΚΔΔΑ στη διαρκή επιμόρφωση των εργαζομένων στη δημόσια διοίκηση και στην αυτοδιοίκηση. Ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών καταβάλλει προσπάθειες για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, προς όφελος όλων των πολιτών. «Θέλουμε ένα δημόσιο που να λειτουργεί δημιουργικά και αποτελεσματικά επ’ ωφελεία του πολίτη», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι «αυτό έχει ως προϋπόθεση τη διαρκή εκπαίδευση και το διαρκές ενδιαφέρον».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, παίρνοντας το λόγο, αφού καλωσόρισε τα νέα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τόνισε πως είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αντιληφθούμε ότι οφείλουμε σε κάθε περίπτωση, ο καθένας χωριστά, και με όλες μας τις δυνάμεις να ανταποκριθούμε γρήγορα, αποτελεσματικά και μεθοδικά στην απαίτηση της κοινωνίας για την αναμόρφωση και ψηφιακή μετάβαση της κεντρικής και αποκεντρωμένης διοίκησης. Στην προοπτική αυτή η συμβολή του ΕΚΔΔΑ είναι εξόχως καθοριστική δεδομένου ότι έχει επιφορτιστεί με την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία και είναι πάντα έτοιμο να συνδράμει στην υλοποίηση των δημόσιων πολιτικών και πρωτίστως στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Επιπλέον ο Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ κατά τη παρέμβασή του στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σημείωσε και τόνισε χαρακτηριστικά ότι μέσα από το συνολικό του έργο αλλά και τις δράσεις του, στο ΕΚΔΔΑ «εφαρμόζουμε, αποφασιστικά και μεθοδικά, στην πράξη την προεκλογική δέσμευση του Πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, για το Επιτελικό Κράτος, που αποτέλεσε και τον πρώτο νόμο της παρούσας κυβέρνησης».

Η σύνθεση του νέου 15μελούς Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο συμμετέχουν και εκπρόσωποι φορέων της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης καθώς και ειδικοί εμπειρογνώμονες, έχει ως εξής:

ΕΚΔΔΑ

Τακτικά Μέλη

Διονύσιος Κυριακόπουλος, Πρόεδρος ΕΚΔΔΑ

Παρασκευή Δραμαλιώτη, Αντιπρόεδρος ΕΚΔΔΑ

Δημήτριος Απίστουλας, Διευθυντής Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ)

Βασίλειος – Νικόλαος Γκατζάρας, Διευθυντής Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)

Ιωάννης Σπηλιωτόπουλος, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Υπουργείο Εσωτερικών

Παναγιώτης Μπαλτόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Αθλητιατρικής, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Παναγιώτης Αλεξόπουλος, Κοσμήτορας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Αναπληρωτής Καθηγητής της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής

Αντώνιος Λιανός, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Γεώργιος Συμεωνίδης, Εκτελεστικό Μέλος Συμβουλίου της Ανεξάρτητης Αρχής «Εθνική Αναλογιστική Αρχή»

Παναγιώτης Αλωνιστιώτης, Ειδικός Συνεργάτης στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού, Απόφοιτος ΕΣΔΔΑ

Γεώργιος Βλάχος, Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφέρειας Αττικής,  μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ)

Δημήτριος Καφαντάρης, Γενικός Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), δημοτικός σύμβουλος Πύλου – Νέστορος

Σταύρος Ακαλίδης, Υπάλληλος ΑΑΔΕ, εκπρόσωπος της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ)

Σπυρίδων Πολυζώης, Εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων (ΠΟΕ) ΟΤΑ

Δημήτριος Κιρμικίρογλου, Εκπρόσωπος Ένωσης Αποφοίτων ΕΣΔΔΑ

Αναπληρωματικά Μέλη

Ελένη Ρούφου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Υπουργείο Εσωτερικών

Βασιλική Μουτεβελή, Δικηγόρος

Γεωργία Βενετσανάκου, Ιδιωτική Υπάλληλος

Νικόλαος Νικολακόπουλος, Γενικός Γραμματέας του Δήμου Καλλιθέας

Στέφανος Καβαλλιεράκης, Διευθυντής Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών – Ιδρύματος Βούρου Ευταξία

Αγγελική Σωτηροπούλου, Απόφοιτος ΕΣΔΔΑ

Μαργαρίτα Σπυριδάκου, Περιφερειακή Σύμβουλος Πελοποννήσου, μέλος  Διοικητικού Συμβουλίου  ΕΝΠΕ

Νικόλαος Μελετίου, Εκπρόσωπος ΚΕΔΕ, Δήμαρχος Ασπροπύργου

Ιωάννης Δελαγραμμάτικας, Εκπρόσωπος ΑΔΕΔΥ

Ιωάννης Τσούνης, Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων (ΠΟΕ) ΟΤΑ

Κωνσταντίνα Νίκα, Εκπρόσωπος Ένωσης Αποφοίτων ΕΣΔΔΑ