Νέα – Ανακοινώσεις, ΕΚΔΔΑ

Παρουσία του Προέδρου του ΕΚΔΔΑ στο ετήσιο συνέδριο του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας (IIIA Greece) με θέμα “Expect the Unexpected- Προετοιμασμένοι για το απροσδόκητο”

ΕΚΔΔΑ

17.10.2019

Ο Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) κ. Διονύσιος Κυριακόπουλος απηύθυνε χαιρετισμό στο ετήσιο συνέδριο του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας (IIIA Greece) με θέμα “Expect the Unexpected- Προετοιμασμένοι για το απροσδόκητο” στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Ανέδειξε τη συμβολή του φορέα αναφορικά με την εκπαίδευση των στελεχών του δημόσιου τομέα και εξέφρασε τη βούληση ,το ΕΚΔΔΑ, να συμβάλλει ενεργά στην ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου, ως σημαντικού εργαλείου εφαρμογής δημόσιων πολιτικών, μέσω της εκπαιδευτικής δομής του ΙΝ.ΕΠ. με πιστοποιημένα επιμορφωτικά προγράμματα.

18.10.2019

Στην εκδήλωση με τίτλο “Universities and Corporations: Building the future baselines of Internal Audit”, στα Προπύλαια, ο Πρόεδρος στη σύντομη ομιλία του, εστίασε στην εδραίωση του επιτελικού κράτους ενισχύοντας τις δράσεις ανάπτυξης μιας αποτελεσματικής Δημόσιας Διοίκησης.