Νέα – Ανακοινώσεις, Συνεργασίες, ΙΝΕΠ, ΕΣΔΔΑ, ΕΚΔΔΑ, Διεθνείς Συνεργασίες

Παρουσία του ΕΚΔΔΑ στο 4ο Βαλκανικό Φόρουμ
για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό

ΕΚΔΔΑ

Την Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου, η Πρόεδρος ΕΚΔΔΑ, δρ. Π. Δραμαλιώτη, αποδεχόμενη την πρόσκληση του Υφυπουργού Εσωτερικών, κου Σταύρου Καλαφάτη, συμμετείχε με ομιλία της στο 4ο Διακρατικό Βαλκανικό Φόρουμ με θέμα «Ψηφιακός μετασχηματισμός, δικτύωση, συνεργασίες και συγκλίσεις στα Βαλκάνια». Στην ομιλία της, η κα Δραμαλιώτη ανέδειξε το εκπαιδευτικό έργο και τις διεθνείς συνεργασίες του ΕΚΔΔΑ με στόχο την ανάπτυξη των ψηφιακών γνώσεων, αλλά και τη γεφύρωση της διαφοράς μεταξύ ψηφιακών εφαρμογών και δεξιοτήτων με αποδέκτες τους υπαλλήλους του Δημόσιου Τομέα μέσα από τα επιμορφωτικά προγράμματα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης και τους σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης μέσα από το πρόγραμμα σπουδών της.

Αναφερόμενη στο πεδίο δράσης του ΕΚΔΔΑ, η Πρόεδρος Δραμαλιώτη τόνισε πως «ιδίως όσον αφορά στις πρόνοιες του νόμου για το επιτελικό κράτος, εφαρμόζοντας τον καινοτόμο σχεδιασμό και την υλοποίηση της ιδιαίτερα απαιτητικής επιλογής και της εκπαίδευσης των υποψηφίων αναλυτών ψηφιακής πολιτικής για τον Κλάδο των Επιτελικών Στελεχών, όλα τα παραπάνω αποτελούν από την πρώτη στιγμή την κύρια μέριμνά μας, αλλά και την πυξίδα μας για μία Δημόσια Διοίκηση πιο ανοιχτή σε νέες ιδέες και προσεγγίσεις, πιο αποτελεσματική και αποδοτική και εντέλει πολύ πιο φιλική προς τον σημερινό πολίτη».