Νέα – Ανακοινώσεις, Συνεργασίες, ΙΝΕΠ, ΕΚΔΔΑ

Παρουσίαση της Στρατηγικής του ΕΚΔΔΑ 2021-2023 στη ΒτΕ

ΕΚΔΔΑ

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Μ. Βορίδης και η Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ κ. Π. Δραμαλιώτη ενημέρωσαν τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων για τη Στρατηγική 2021 – 2023 του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης.

 Την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής  κ. Μάξιμου Χαρακόπουλου, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Μάκης Βορίδης, η ΓΓ Ανθρώπινου Δυναμικού κ. Βιβή Χαραλαμπογιάννη και η Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ κ. Παρασκευή Δραμαλιώτη είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν αναλυτικά το όραμα, τη φιλοσοφία και τη Στρατηγική του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης για την περίοδο 2021 – 2023.

Στο επίκεντρο της ομιλίας του κ. Βορίδη τέθηκαν οι κρίσιμες αλλαγές που πραγματοποιούνται στον εισαγωγικό διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.). Ο Υπουργός διευκρίνισε ότι αυτές κινούνται στην κατεύθυνση εγκόλπωσης μίας λογικής αριστείας που, όπως επεσήμανε ο Υπουργός, οφείλει να πρυτανεύει μέσα στη βασική κουλτούρα της Σχολής αλλά και του Κέντρου γενικότερα.

Χαρακτηριστικά ο κ. Υπουργός ανέφερε ότι «Πρόκειται για έναν απαιτητικό, αξιοκρατικό, ανταγωνιστικό διαγωνισμό που εμπεδώνει την αριστεία, προκειμένου τα αυριανά στελέχη του Δημοσίου να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στα υψηλά τους καθήκοντα».

Η κ.  Δραμαλιώτη ανέπτυξε τις τεχνοκρατικές λεπτομέρειες υλοποίησης αυτής της φιλόδοξης Στρατηγικής που στοχεύει στην ανάδειξη του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. σε θύλακα αριστείας, μετασχηματισμού και προτύπου αναφοράς για την δημόσια διοίκηση.

Τα κεντρικά σημεία της συζήτησης και της ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των μελών της Επιτροπής είναι τα εξής:

Οι κρίσιμες αλλαγές που πραγματοποιούνται στον εισαγωγικό διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) σκοπό έχουν την ανάδειξη της αριστείας και της τεχνοκρατικής-επιτελικής διοίκησης.

Θα προωθηθεί η ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. καταλόγου των διδασκόντων της Σχολής με παράλληλη ενσωμάτωση στα επιμορφωτικά προγράμματά της και διαλέξεων από Βουλευτές, διακεκριμένους καθηγητές και επιστήμονες.

Θα ακολουθήσει αξιολόγηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. προκειμένου να δημιουργηθεί ένας βασικός μηχανισμός που θα παράγει προστιθέμενη αξία στη Δημόσια Διοίκηση και θα καλύψει το ψηφιακό χάσμα που έχει παρατηρηθεί στον Δημόσιο Τομέα.

Η επιμόρφωση και ενίσχυση των δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων θα υποστηριχθεί με τη συγκρότηση ενός προγράμματος Erasmus + για την ανταλλαγή δημοσίων υπαλλήλων με δημόσιους υπαλλήλων άλλων χωρών, με στόχο την απόκτηση εμπειρίας από κουλτούρες δημοσίων διοικήσεων άλλων χωρών.

Επισυνάπτεται η παρουσίαση της στρατηγικής του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. της περιόδου 2021-2023.