Νέα – Ανακοινώσεις, Ημερίδες, ΕΣΔΔΑ

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων για το Συνέδριο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α – 15 & 16 Ιουλίου – Τελικό Πρόγραμμα

ΕΚΔΔΑ

Σας ενημερώνουμε για την παράταση της υποβολής των αιτήσεων στο Συνέδριο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στις 15-16/7  με τίτλο «Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.):

Αναβάθμιση και Αναπροσανατολισμός των Δεξιοτήτων στο Σύγχρονο Επιτελικό Κράτος» μέχρι την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021, ώρα 14:00 μ.μ.

Το link που  οδηγεί στην ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής σας είναι: https://online.ekdd.gr/OnlineWeb

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε πρόβλημα σύνδεσης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Υποστήριξης στο email: onlineseminar@ekdd.gr  και τηλέφωνο:  2131306396.