Νέα – Ανακοινώσεις, ΕΚΔΔΑ

Παράταση της Πρόσκλησης Επικαιροποίησης Στοιχείων των Μελών Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ μέχρι την 31η Ιουλίου 2020

ΕΚΔΔΑ

Κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού, βάσει της οποίας η Κυβέρνηση αποφάσισε την αναστολή της εκπαιδευτικής λειτουργίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας για προληπτικούς λόγους, με στόχο τη μείωση της διασποράς του ιού στην κοινότητα και στο πλαίσιο της οποίας το ΕΚΔΔΑ ανέστειλε τις εκπαιδευτικές-επιμορφωτικές δραστηριότητές του, ανακοινώνεται ότι η Πρόσκληση Επικαιροποίησης Στοιχείων των Μελών Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ παρατείνεται μέχρι την 31η Ιουλίου 2020