Νέα – Ανακοινώσεις, ΕΣΔΔΑ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ 27ου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΣΔΔΑ

ΕΚΔΔΑ

     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων συνεδρίασε την Παρασκευή 06/11/2020 και επικύρωσε τον οριστικό πίνακα εισαγομένων στα τμήματα εξειδίκευσης της ΕΣΔΔΑ.

Παρακάτω θα βρείτε τον σχετικό σύνδεσμο:

Οριστικός πίνακας εισαγομένων του 27ου εισαγωγικού διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ (ανά τμήμα εξειδίκευσης)

Η ΕΣΔΔΑ εξέδωσε και ανακοίνωση προς τους εισαγομένους:

Ανακοίνωση ΕΣΔΔΑ προς εισαγομένους