Νέα – Ανακοινώσεις, ΕΣΔΔΑ, ΕΚΔΔΑ, Σπουδές στην ΕΣΔΔΑ

Ολοκλήρωση του 28ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ (Α΄ Στάδιο)

ΕΚΔΔΑ

Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθη ο 28ος Εισαγωγικός Διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Α’ Στάδιο) στις εγκαταστάσεις του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Πανεπιστημιούπολη και Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου), το Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου 2021.

Οι συμμετέχοντες της πρώτης ημέρας ανήλθαν στους χίλιους πεντακόσιους έντεκα (1.511), της δεύτερης ημέρας στους χίλιους τετρακόσιους εξήντα έναν (1.461), ενώ της τρίτης ημέρας στους χίλιους τετρακόσιους εξήντα τέσσερις (1.464).

Για τις ανάγκες του Διαγωνισμού χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 52 αίθουσες & αμφιθέατρα, τα οποία είχαν οργανωθεί σε πέντε εξεταστικά κέντρα.

Το προσωπικό που απασχολήθηκε για την οργάνωση και διεξαγωγή του Διαγωνισμού ανήλθε συνολικά στα 350 άτομα, τα οποία προέρχονται από το ΕΚΔΔΑ και άλλους φορείς.

Κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, τηρήθηκαν όλοι οι όροι του υγειονομικού πρωτοκόλλου κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού COVID-19.

Επίσης, η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων μερίμνησε για την ασφαλή διεξαγωγή του Εισαγωγικού Διαγωνισμού, καθώς και για την άρτια οργάνωση της διαδικασίας, με τρόπο που να ανταποκρίνεται στο κύρος και την αξιοπιστία του διαγωνισμού.