Νέα – Ανακοινώσεις

Ολοκλήρωση της έρευνας : «Διερεύνηση της ικανοποίησης των πολιτών από τις Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Μονάδες Υγείας»

ΕΚΔΔΑ

Αγαπητοί και Αγαπητές ,

Η έρευνα  που διεξήχθη  από το Ι.Τ.Ε.Κ . και αφορούσε την αξιολόγηση της εμπειρίας των χρηστών υπηρεσιών υγείας σε μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Φροντίδας έχει ολοκληρωθεί.

Η συμμετοχή στην έρευνα κρίνεται ικανοποιητική και στατιστική ανάλυση των δεδομένων που συλλέχτηκαν επιτρέπει την εξαγωγή ουσιαστικών  συμπερασμάτων που μπορούν να αποτελέσουν  τη βάση για εποικοδομητικό διάλογο που αφορά την ενίσχυση του ρόλου και των δυνατοτήτων των δημόσιων υπηρεσιών υγείας.

Η διεύθυνση του ΙΤΕΚ εκφράζει τις ευχαριστίες της τόσο προς τους συμμετέχοντες όσο  και προς τους υπηρεσιακούς παράγοντες και στελέχη τα οποία εθελοντικά ενίσχυσαν της διεξαγωγής της συγκεκριμένης έρευνας. Η αρωγή όλων ήταν καταλυτική για την επιτυχία του εγχειρήματος.

Το ΙΤΕΚ προτίθεται στο επόμενο χρονικό διάστημα να διοργανώσει δράση για την παρουσίαση των συμπερασμάτων της έρευνας στο ευρύ κοινό.