Νέα – Ανακοινώσεις

Οδηγός Ίσης Μεταχείρισης – Εγχειρίδιο για δημοσίους υπαλλήλους από το Συνήγορο του Πολίτη

 

synigoros

 

Ο Συνήγορος του Πολίτη, ως φορέας καταπολέμησης των διακρίσεων και προώθησης της αρχής ίσης μεταχείρισης, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των προσώπων που τυγχάνουν ειδικής προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, προχώρησε στην υλοποίηση της επικαιροποιημένης έκδοσης οδηγού, με στόχο να καλυφθούν πιθανά κενά στην πληροφόρηση των στελεχών του δημοσίου τομέα κυρίως σε ότι αφορά τα ιδιαίτερα στοιχεία της ταυτότητας ή ιδιότητας πολιτών, τους οποίους καλείται συχνά να εξυπηρετήσει η διοίκηση.

Στον οδηγό, ο οποίος αποτελεί συνοπτική παράθεση της εμπειρίας του Συνηγόρου σε σχετικές υποθέσεις, περιλαμβάνεται μια κατηγοριοποίηση όμοια με αυτή που ακολουθείται στη νομοθεσία με κριτήριο στοιχεία όπως το φύλο, η φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, η αναπηρία ή χρόνια πάθηση, θρησκευτικές πεποιθήσεις, οικογενειακή ή κοινωνική κατάσταση κ.α.

Επιθυμία του Συνηγόρου είναι ο παρών οδηγός να καταστεί ένα δυναμικό εργαλείο που θα ενημερώνεται τακτικά και θα περιλαμβάνει όλες τις νεότερες εξελίξεις στις επίμαχες θεματικές.

Βρείτε εδώ τον Οδηγό Ίσης Μεταχείρισης

d

Αφήστε μια απάντηση