Νέα – Ανακοινώσεις, ΙΝΕΠ, ΕΚΔΔΑ

Νέο ειδικό επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΕΚΔΔΑ για το Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ)

ΕΚΔΔΑ

Ανταποκρινόμενο σε ένα χρόνιο αίτημα όλων των φορέων του Ελληνικού Δημοσίου, το ΕΚΔΔΑ ανακοινώνει την έναρξη νέου ειδικού επιμορφωτικού προγράμματος, από το πρώτο εξάμηνο  του 2021, με τίτλο “Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ): θεσμικό πλαίσιο  και  λειτουργία “.

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους δημοσίους υπαλλήλους όλων των υπηρεσιών που απασχολούνται στο συγκεκριμένο αντικείμενο, θα είναι διάρκειας 7 ωρών και θα πραγματοποιείται με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από έμπειρα και ειδικά εκπαιδευμένα στελέχη του Ελληνικού Δημοσίου.

Αφήστε μια απάντηση