Νέα – Ανακοινώσεις, ΕΚΔΔΑ

Νέος Κανονισμός Διαχείρισης Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού (ΚΔΠ) του ΕΚΔΔΑ

ΕΚΔΔΑ

Μια σοβαρή δέσμευση της σημερινής διοίκησης του ΕΚΔΔΑ γίνεται πράξη.

Με γνώμονα τη βελτίωση της λειτουργίας του μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ, αλλά και την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού του έργου τίθεται από σήμερα σε εφαρμογή ο νέος, βελτιωμένος Κανονισμός Διαχείρισης.

Στο πλαίσιο αυτό άνοιξε σήμερα η εφαρμογή για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις ένταξης νέων επιστημόνων, σε ιστότοπο του οργανισμού (https://online.ekdd.gr/mitroo) .

Με όρους αξιοκρατίας και διαφάνειας, ο νέος Κανονισμός εστιάζει στην ποιοτική αξιολόγηση της επιστημονικής συνάφειας και απομακρύνεται από την ποσοτικοποιημένη λογική της μοριοδότησης της επαγγελματικής εμπειρίας.

 

Στις καινοτομίες του νέου Κανονισμού περιλαμβάνονται:

α) η υποχρεωτική, πριν την ανάθεση εκπαιδευτικού – επιμορφωτικού έργου, πιστοποίηση των ενταγμένων στο Μητρώο Κύριου Διδακτικού Προσωπικού στην εκπαίδευση ενηλίκων,

β) η διαδικασία του mentoring για τα ενταγμένα μέλη του Μητρώου που δεν διαθέτουν εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων,

γ) η σύνδεση της αξιοποίησης των ενταγμένων μελών στο Μητρώο με την αντικειμενική αξιολόγηση των εκπαιδευτών από τους εκπαιδευόμενους.

 

Ευχαριστώ από καρδιάς όσους συνέβαλαν στην κατάρτιση του νέου Κανονισμού, καθώς και τους συναδέλφους που μόχθησαν για να είναι σήμερα τεχνικά δυνατή η λειτουργία της νέας εφαρμογής.

Διονύσιος Α. Κυριακόπουλος