Νέα – Ανακοινώσεις

Μετάθεση Ημερομηνίας Εξετάσεων Εισαγωγικού Διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
22ος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Σ.Δ.Δ.Α. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ 22ΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» & «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

Η προγραμματισμένη εξέταση στο γνωστικό πεδίο των φακέλων «Κοινωνική Διοίκηση» και «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» που έχει ορισθεί για την Τετάρτη 7/11/2012 δεν θα διεξαχθεί, λόγω των προβλημάτων που ανακύπτουν από την γενική απεργία της ίδιας ημέρας και ιδιαιτέρως των δυσχερειών προσπέλασης στο εξεταστικό κέντρο (κτίριο ΕΚΔΔΑ).

Η εξέταση στα προαναφερθέντα γνωστικά πεδία των φακέλων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16/11/2012 την ίδια ώρα και στις ήδη ορισθείσες αίθουσες.

Κατά συνέπεια η προφορική εξέταση στην αγγλική γλώσσα θα διεξαχθεί την επόμενη μέρα εξέτασης του οικείου φακέλου ήτοι από την Παρασκευή 09/11/2012 έως και Δευτέρα 19/11/2012, ενώ με νεότερη ανακοίνωση θα ορισθούν οι ώρες διεξαγωγής των προφορικών εξετάσεων.

Ανακοίνωση Ωρών Διεξαγωγής των Προφορικών Εξετάσεων.

Για την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων

Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Μαυρίκας