Νέα – Ανακοινώσεις, ΙΝΕΠ

ΙΝΕΠ: 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση διδακτικού έργου

ΕΚΔΔΑ

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης απευθύνει στα ενταγμένα Μέλη του Μητρώου Διδακτικού Προσωπικού Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση διδακτικού έργου, το οποίο θα αφορά προγράμματα του ΙΝ.ΕΠ. κατά τη χρονική περίοδο Φεβρουαρίου 2020 – Ιουλίου 2020.

Η παρούσα Πρόσκληση εκδίδεται κατ’ εφαρμογή του «Κανονισμού Διαχείρισης Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ» (ΦΕΚ 4489/Β/30-12-2016, όπως ισχύει σήμερα) για τους Τίτλους Επιμορφωτικών Προγραμμάτων του ΙΝ.ΕΠ. που αναφέρονται στο σχετικό Πίνακα στη συνέχεια.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος από ήδη ενταγμένα Μέλη στο Μητρώο, βάσει του πιο πάνω Κανονισμού, θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πύλη εκπαιδευτών του ΕΚΔΔΑ (μέσω της διεύθυνσης https://online.ekdd.gr/instructors ) μέχρι 31/1/2020.

Τα επιμορφωτικά προγράμματα του ΙΝ.ΕΠ. ανά Τίτλο, που πρόκειται να υλοποιηθούν κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα, έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ.

Όσα από τα μέλη του Μητρώου έχουν ήδη υποβάλει αίτηση κατά την 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δεν θα υποβάλλουν εκ νέου αίτηση, αλλά θα ληφθούν υπόψη οι επιλογές που έχουν ήδη πραγματοποιήσει.

Για το χρονικό διάστημα Φεβρουαρίου 2020 – Ιουλίου 2020 είναι δυνατό να επαναληφθεί η παρούσα Πρόσκληση αν κριθεί αναγκαίο.

Δείτε εδώ τη σχετική πρόσκληση.

Αφήστε μια απάντηση