Νέα – Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου

ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ: Νέο Επιμορφωτικό Σεμινάριο νοσηλευτών στην παροχή υπηρεσιών υγείας σε άτομα με αναπηρία

ΕΚΔΔΑ

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), στο πλαίσιο Εθνικής Στρατηγικής για τα Δικαιώματα και τις Ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία, υλοποιεί ένα καινοτόμο νέο επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο: «Επιμόρφωση νοσηλευτών στην παροχή υπηρεσιών υγείας σε άτομα με αναπηρία»

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υπαλλήλους και στελέχη της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και πιο συγκεκριμένα σε εργαζόμενους των Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας, Κέντρων Υγείας Αστικού Τύπου, ασφαλιστικών φορέων, Δημοτικών και Περιφερειακών δομών και γενικότερα όπου παρέχεται νοσηλευτικό έργο και υπηρεσίες υγείας.

Σκοπός του προγράμματος είναι η επιμόρφωση του νοσηλευτικού προσωπικού των δημόσιων δομών υγείας σε μεθόδους επικοινωνίας, εξυπηρέτησης και κλινικής πρακτικής προσαρμοσμένης στις ανάγκες και τα προβλήματα των ατόμων με αναπηρία ή/και με χρόνιες παθήσεις.

Συνολικά, η εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού θα ενισχύσει την ανθρωποκεντρική προσέγγιση στη νοσηλευτική υποστήριξη, δημιουργώντας τους βασικούς πυλώνες ευαισθητοποίησης αναφορικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις και θα προσφέρει ειδικές γνώσεις και πρακτικές εξατομικευμένης υγειονομικής φροντίδας.

Το πρώτο και εμβληματικό πρόγραμμα αυτού του γνωστικού αντικειμένου θα πραγματοποιηθεί στις 11-15 Ιουλίου 2022, μέσω τηλεδιάσκεψης Webex (ΚΩΔΙΚΟΣ 87005Κ22).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέσα από τον ιστότοπο του ΕΚΔΔΑ www.ekdd.gr .

Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας του ΕΚΔΔΑ και του Υπουργείου Εσωτερικών για τον εκσυγχρονισμό και την καινοτομία στις δημόσιες υπηρεσίες.