Νέα – Ανακοινώσεις, Ημερίδες, ΙΝΕΠ

ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ: Ημερίδα για την «Διαχείριση Κινδύνου Κυβερνοαπειλών: Ανίχνευση, Ανάσχεση και Κοινοποίηση Συμβάντων Ασφαλείας»

ΕΚΔΔΑ

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), στο πλαίσιο της ανάδειξης και στήριξης νέων δημόσιων πολιτικών, διοργανώνει Ημερίδα Κυβερνοασφάλειας με τίτλο:

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΑΠΕΙΛΩΝ: ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

Η Ημερίδα θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019 και ώρες 09:00 έως 16:00 στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α., Πειραιώς 211 και Θράκης 2, Ταύρος.

Σκοπός της Ημερίδας είναι η συμβολή στην ανάπτυξη της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυβερνοασφάλεια, με έμφαση στην ενημέρωση και κατάρτιση των στελεχών Πληροφορικής του Δημόσιου Τομέα σχετικά με τις ενδεδειγμένες ενέργειες των πρώτων ανταποκριτών κατά την εκδήλωση κυβερνοεπίθεσης σε συστήματα και υπηρεσίες δικτύων και πληροφοριών ουσιώδους σημασίας για τον δημόσιο τομέα και κατ’ επέκταση για την οικονομική και κοινωνική ζωή της Χώρας.

Έχοντας υπόψη, την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση, η Ημερίδα πρόκειται να αναδείξει τη σύνθετη και επιτακτική πρόκληση λειτουργίας ενός αποτελεσματικού μηχανισμού άμεσης αναφοράς κυβερνοεπιθέσεων για την ενεργητική αντιμετώπιση ηλεκτρονικών επιθέσεων κατά των κρίσιμων υποδομών της Χώρας.

Η Ημερίδα Κυβερνοασφάλειας πρόκειται να πραγματευτεί ερωτήματα όπως:

  • η παρουσίαση ενδεδειγμένων διαδικασιών και τεχνικών για τη λήψη, ανάλυση και αξιοποίηση ψηφιακών πειστηρίων, με τρόπο που δεν είναι μαχητός, για τη διερεύνηση ψηφιακών επιθέσεων
  • η παρουσίαση προσεγγίσεων για μια ιεραρχημένη διαχείριση κινδύνων σύμφωνα με τις προτεραιοποιημένες επιχειρησιακές ανάγκες ενός οργανισμού
  • η συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία πληροφοριακών στοιχειών με τη βοήθεια συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης για τον προσδιορισμό κατάλληλων μέτρων προστασίας για την αποτροπή εκδήλωσης κυβερνοεπιθέσεων
  • η παρουσίαση Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (Information Security Management Systems) για τον σχεδιασμό και την λήψη μέτρων προστασίας με στόχο τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας οργανισμού σε αποδεκτά επίπεδα κινδύνου

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ. Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Για να δείτε την ζωντανή μετάδοση της ημερίδας, πατήστε εδώ.