Νέα – Ανακοινώσεις, Ημερίδες, Συνεργασίες, ΙΝΕΠ, ΕΚΔΔΑ

Ιανουάριος 2022: Νέα Εκπαιδευτικά Προγράμματα της Microsoft στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
Εγγραφείτε άμεσα!

ΕΚΔΔΑ

Η νέα χρονιά έρχεται με καινούρια εκπαιδευτικά προγράμματα της Microsoft στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης συνεργασίας μας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων του στελεχιακού δυναμικού  της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.

Τα προγράμματα απευθύνονται σε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με αντικείμενο σπουδών ή εργασίας συναφές με την επιστήμη της πληροφορικής και θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά το χρονικό διάστημα από 10 Ιανουαρίου 2021 έως και 01 Φεβρουαρίου 2022.

Σημειώνεται ότι για τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Microsoft που θα εκκινήσουν μετά την 1 Φεβρουαρίου 2022 και θα διαρκέσουν έως και τον Ιούνιο 2022, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.

Ο χαρακτήρας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα είναι διαδραστικός (virtual instructor-led seminars),  καθώς, παράλληλα με τη συνεχή παρουσία και καθοδήγηση από τους εκπαιδευτές, θα περιλαμβάνονται και πρακτικά εργαστήρια (online labs) στα γνωστικά αντικείμενα:

1) Azure Fundamentals, 2) Azure Data Fundamentals

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν με τη συνδρομή πιστοποιημένων εκπαιδευτών (Microsoft Certified Trainers – MCTs), οι οποίοι διαθέτουν πολυετή εργασιακή εμπειρία. Η συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά και η δυνατότητα απόκτησης της αντίστοιχης πιστοποίησης, παρέχεται δωρεάν. Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιούνται στην ελληνική ή και την αγγλική γλώσσα.

Υπενθυμίζεται ότι η παρούσα δράση αποτελεί προϊόν συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών και του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με τη Microsoft, στο πλαίσιο της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση και σκοπό την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών σημαντικού αριθμού στελεχών με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2025.

Περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Microsoft και τη διαδικασία συμμετοχής μπορείτε να  βρείτε στη σχετική εγκύκλιο του ΕΚΔΔΑ.