Νέα – Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Συνεργασίες, ΙΝΕΠ, ΕΚΔΔΑ

Η Πρόεδρος ΕΚΔΔΑ στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ

ΕΚΔΔΑ

Την Τρίτη, 22 Νοεμβρίου, η Πρόεδρος ΕΚΔΔΑ, δρ Π. Δραμαλιώτη, συμμετείχε με ομιλία στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ με θέμα “Ισχυρή Αυτοδιοίκηση, Καλύτερη Ελλάδα. Σύγχρονοι, Ψηφιακοί, «Πράσινοι» Δήμοι: Στην υπηρεσία των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών”.

Στην ομιλία της με θέμα «Οι εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες του ΕΚΔΔΑ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση», η Πρόεδρος Δραμαλιώτη αναφέρθηκε αρχικά στους διαχρονικούς δεσμούς που συνδέουν το ΕΚΔΔΑ με τους ΟΤΑ, τόσο μέσα από την ανάπτυξη συνεργειών και δράσεων συμβουλευτικής υποστήριξης, όσο και μέσα από την υλοποίηση στοχευμένων επιμορφωτικών δράσεων.

Υπογράμμισε το έργο που επιτελούν τα στελέχη του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η Πρόεδρος Δραμαλιώτη έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην έρευνα ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών των αιρετών στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που διεξήγαγε η ΚΕΔΕ σε συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ, τα αποτελέσματα της οποίας θέτουν τις βάσεις σχεδιασμού κύκλου επιμορφωτικών δράσεων και θα παρουσιαστούν σε ημερίδα του ΕΚΔΔΑ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 15 Δεκεμβρίου.

Κλείνοντας την ομιλία της, τόνισε ότι η αναβάθμιση του στελεχιακού δυναμικού της τοπικής αυτοδιοίκησης ενισχύεται περαιτέρω από την τοποθέτηση των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης σε οργανικές μονάδες φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης. Το Τμήμα Αναπτυξιακών και Περιφερειακών Πολιτικών της ΕΣΔΔΑ παράγει στελέχη ταχείας εξέλιξης, εξειδικευμένα στην αποτελεσματική διαχείριση των κρίσιμων ζητημάτων οργάνωσης και λειτουργίας των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης με στόχο να αποτελέσουν συντελεστές αλλαγής.