Νέα – Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Συνεργασίες, ΙΝΕΠ, IΤΕΚ, ΕΚΔΔΑ

Η Πρόεδρος ΕΚΔΔΑ στο Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης της Ρουμανίας 

ΕΚΔΔΑ

Σε συνάντηση εργασίας με αντικείμενο τη μεταφορά τεχνογνωσίας συμμετείχε η Πρόεδρος ΕΚΔΔΑ, Δρ Π. Δραμαλιώτη, έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου του Εθνικού Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης της Ρουμανίας, Καθ. Mihai Ghigiu.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της συνάντησης των ομόλογων του ΕΚΔΔΑ φορέων των Βαλκανικών χωρών τον περασμένο Δεκέμβριο στη Θεσσαλονίκη και κατά τη διάρκειά της συμφωνήθηκε η από κοινού ανάπτυξη πρότασης έργου προς χρηματοδότηση από την Ευρ. Επιτροπή, η συμμετοχή στελεχών της ρουμανικής δημόσιας διοίκησης στο Summer School που θα διοργανωθεί με πρωτοβουλία του ΕΚΔΔΑ τον Ιούλιο του 2023, καθώς και η από κοινού διεξαγωγή έρευνας με αντικείμενο την αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων.