Νέα – Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Συνεργασίες, ΙΝΕΠ, ΕΚΔΔΑ, Διεθνείς Συνεργασίες

Η Περιφερειακή Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ReSPA) των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στο ΕΚΔΔΑ

ΕΚΔΔΑ

Την Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2023, πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) επίσκεψη κλιμακίου 15 στελεχών από την  Περιφερειακή Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ReSPA) των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, με έδρα το Μαυροβούνιο. Η ReSPA ιδρύθηκε το 2010 με τη συγχρηματοδότηση των χωρών αυτών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με σκοπό να υποστηρίξει τις αντίστοιχες κυβερνήσεις να ενισχύσουν τις δημόσιες διοικήσεις τους, καθώς και να προετοιμάσουν την πορεία τους για ένταξη στην ΕΕ.

Η επίσκεψη υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ ΕΚΔΔΑ και ReSPA και συμπεριέλαβε, μεταξύ άλλων, την παρουσίαση της δομής και του τρόπου λειτουργίας του ΕΚΔΔΑ, τη διερεύνηση πιθανών πεδίων συνεργασίας με αφετηρία τις στρατηγικές προτεραιότητες και των δύο φορέων και την παρουσίαση των πιο σημαντικών συνεργασιών και έργων του ΕΚΔΔΑ, με ιδιαίτερη αναφορά στο εμβληματικό Πρόγραμμα εκπαίδευσης των Επιτελικών Στελεχών που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των επισκεπτών.