Νέα – Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Συνεργασίες, ΙΝΕΠ, ΕΣΔΔΑ, ΕΚΔΔΑ, Διεθνείς Συνεργασίες

Η ομιλία της Προέδρου ΕΚΔΔΑ στο 20ό ετήσιο συνέδριο του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδος

ΕΚΔΔΑ

Την Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου, η Πρόεδρος ΕΚΔΔΑ, δρ Π. Δραμαλιώτη, συμμετείχε με ομιλία στο 20ό ετήσιο συνέδριο του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδος – IIA Greece που διεξήχθη στο Μέγαρο Μουσικής.

To συνέδριο ανέδειξε τον νέο ρόλο και τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι Εσωτερικοί Ελεγκτές τόσο του ιδιωτικού, όσο και του δημόσιου τομέα υπό το φως των αλλεπάλληλων εξελίξεων που διαμορφώνονται στην ελληνική και παγκόσμια οικονομία.

Η Πρόεδρος Δραμαλιώτη, στην ομιλία της τόνισε, μεταξύ άλλων, το σημαντικό έργο που υλοποιεί το ΕΚΔΔΑ  για την ενίσχυση της διαφάνειας της δράσης της δημόσιας διοίκησης, εισάγοντας παράλληλα νέες εκπαιδευτικές διαδρομές που υπηρετούν νέους θεσμούς, όπως είναι το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου στον Δημόσιο Τομέα και ο Σύμβουλος Ακεραιότητας, σε εφαρμογή της πρόσθετης νομοθεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών. Συγκεκριμένα, το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του ΕΚΔΔΑ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα δώδεκα (12) κύκλους προγραμμάτων, όπου 257 συμμετέχοντες έχοντας λάβει μέρος σε εξαιρετικά απαιτητικές εξετάσεις, έχουν πιστοποιηθεί ως Εσωτερικοί Ελεγκτές Δημόσιου Τομέα, κατ’ εφαρμογή του ν.  4795/2021.

Η Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, κλείνοντας την ομιλία της, υπογράμμισε την ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης του νέου αυτού θεσμού, καθώς η λογοδοσία και η διαχείριση κινδύνων που επιτυγχάνει, συμβάλλει στην αύξηση της αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης, αλλά και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος.