Νέα – Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, ΙΝΕΠ, ΕΣΔΔΑ, ΕΚΔΔΑ

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης σε Βρυξέλλες,
Παρίσι και Μάαστριχτ

ΕΚΔΔΑ

Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας που ανέπτυξε η Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, κ. Εύη Δραμαλιώτη,  διοργανώθηκε μια υψηλών προδιαγραφών εκπαιδευτική επίσκεψη για το σύνολο των 160 σπουδαστών της 28ης σειράς «Ιωάννης Καποδίστριας», σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς σε Βρυξέλλες, Παρίσι και Μάαστριχτ.

Προετοιμάζοντας τα ανώτερα στελέχη της δημόσιας διοίκησης, η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) διαμόρφωσε ένα πυκνό εκπαιδευτικό πρόγραμμα επισκέψεων ικανό να συνδέσει την ελληνική με την ευρωπαϊκή και διεθνή τεχνογνωσία και εμπειρία. Η εκπαιδευτική αυτή δράση εντάσσεται στο κέντρο της φιλοσοφίας του Προγράμματος Σπουδών της  ΕΣΔΔΑ και συνδέει τις γνώσεις και τις δεξιότητες, που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, με στόχο το υψηλό επίπεδο ανταπόκρισης των αποφοίτων της Σχολής.

Ενδεικτικά, οι επισκέψεις περιελάμβαναν την Αρχή Πυρηνικής Ενέργειας του ΟΟΣΑ, το Γραφείο Ελληνικών Οικονομικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Παρίσι, την Expertise France, το Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης του Πανεπιστημίου Paris 8, το Συνήγορο των Δικαιωμάτων του Πολίτη στο Παρίσι, το Interministerial Digital Department στο Παρίσι, την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας της Γαλλίας, τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον ΟΟΣΑ, τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή των Περιφερειών, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης.

Επιπλέον οι σπουδαστές της ΕΣΔΔΑ συνάντησαν και συνομίλησαν με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μαργαρίτη Σχοινά, τον επικεφαλής της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας (MEA) στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Πρέσβη Ιωάννη Βράιλα, τον Ευρωβουλευτή του Λαϊκού Κόμματος, κ. Ευάγγελο Μεϊμαράκη, τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στον ΟΟΣΑ, κ. Γεώργιο-Στυλιανό Πρεβελάκη, τη Διευθύντρια της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας της Γαλλίας, το Γενικό Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης στο Μάαστριχτ, τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της Επιτροπής Πυρηνικής Ενέργειας του ΟΟΣΑ και με το Εθνικό Προεδρείο Εμπειρογνωμόνων της χώρας μας.

Τους σπουδαστές συνόδεψαν οι Υπεύθυνοι Σπουδών και Έρευνας της Σχολής, ενώ επιπλέον συμμετείχαν σε συγκεκριμένες συναντήσεις η Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, δρ. Παρασκευή Δραμαλιώτη, ο Διευθυντής της ΕΣΔΔΑ, δρ. Αθανάσιος Ράπτης και η αναπληρώτρια Διευθύντρια της ΕΣΔΔΑ, κα Δάφνη Λεβαντή.

Με την επιστροφή τους, οι σπουδαστές θα καταγράψουν τις εντυπώσεις τους, αποτιμώντας τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική επίσκεψη, καθώς και καινοτόμες μεθοδολογίες/πρακτικές/διαδικασίες που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο αυτής με στόχο να αξιοποιηθούν από τους φορείς της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.