Νέα – Ανακοινώσεις, Ημερίδες, Δελτία Τύπου, ΙΝΕΠ, ΕΚΔΔΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ “ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ”» ΣΤΟ ΕΚΔΔΑ

ΕΚΔΔΑ

Την Τετάρτη, 5 Απριλίου, στις 5 μ.μ., το ΕΚΔΔΑ διοργανώνει την ημερίδα με τίτλο ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ» στο αμφιθέατρο «Κοσμάς Ψυχοπαίδης».

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί η έρευνα που εκπονείται από το Εργαστήριο «Φιλοσοφία-Διακυβέρνηση-Οικονομία» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το Εργαστήριο «Φιλοσοφία-Διακυβέρνηση-Οικονομία στοχεύει στη μελέτη, τεκμηρίωση, ανάλυση και προώθηση προτάσεων δημόσιας πολιτικής. Για τον σκοπό αυτό συνεργάζεται με εγχώριους και διεθνείς φορείς, ινστιτούτα, ερευνητικά κέντρα και ιδρύματα. Το «Παρατηρητήριο Ιθαγένειας» είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα που μελετά τις δημόσιες πολιτικές ιθαγένειας που ακολουθούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Στην εκδήλωση ανακοινώνονται τα βασικά πορίσματα του πρώτου έτους της έρευνας και δίνονται απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα:

  • Ποιες πολιτικές ιθαγένειας ακολουθούνται σήμερα σε χώρες του ευρωπαϊκού Νότου και Βορρά, της αμερικανικής ηπείρου, της Ασίας, της Ωκεανίας;
  • Πώς διαμορφώθηκαν οι ελληνικές πολιτικές ιθαγένειας την τελευταία δεκαπενταετία;
  • Πώς διακρίνονται οι συντηρητικές, φιλελεύθερες και σοσιαλιστικές πολιτικές ιθαγένειας;
  • Η διαμόρφωση του πολιτικού λεξιλογίου συνδέεται με τις πολιτικές ιθαγένειας;
  • Ποιες είναι οι πρώτες εκτιμήσεις για τα κίνητρα που οδηγούν αλλοδαπούς να ζητούν την ελληνική ιθαγένεια;