Νέα – Ανακοινώσεις

Ημερίδα ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ για το “Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι” στα Ιωάννινα (16 Νοε.)

front row 1

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), στο πλαίσιο του υποστηρικτικού και συμβουλευτικού ρόλου του σε ζητήματα που αφορούν στην τοπική αυτοδιοίκηση, διοργανώνει σειρά επιμορφωτικών δράσεων σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) με τίτλο:

«Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι – Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

Η πρώτη ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 9 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη και η δεύτερη πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018, στα Ιωάννινα.

Σκοπός της ημερίδας ήταν η ενημέρωση και υποστήριξη των Αιρετών Στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού, καθώς και των υψηλόβαθμων στελεχών των υπηρεσιών τους για το Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» – Νόμος 4555/2018 για τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η ημερίδα απευθύνθηκε σε:

α. Αιρετά Στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού (Περιφερειάρχες, Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι και μέλη Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δήμων και Περιφερειών).

β. Υψηλόβαθμα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού (Γενικοί Γραμματείς Δήμων, Εκτελεστικοί Γραμματείς Περιφερειών, Γενικοί Διευθυντές).

 

Περισσότερες πληροφορίες για την ημερίδα μπορούν να παρασχεθούν από τον κ. Θωμά Καραμανίδη, στέλεχος Περιφερειακού Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης (Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.) και Οργανωτικά Υπεύθυνο της δράσης (τηλ. 2313 321 101, email: kar@ekdd.gr) καθώς και από τον Προϊστάμενο του Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.,δρα Μερκούριο Μαργαριτόπουλο (τηλ. 2313 321 144, email: mermar@ekdd.gr).

Βρείτε εδώ τη σχετική εγκύκλιο.

d

Αφήστε μια απάντηση