Νέα – Ανακοινώσεις, Ημερίδες, ΙΝΕΠ, ΕΚΔΔΑ

Ημερίδα ΙΝΕΠ / ΕΚΔΔΑ, “Ανάπτυξη δεξιοτήτων στελεχών εκπαίδευσης: Στρατηγικές και πρακτικές υποστήριξης εκπαιδευτικών”, Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023

ΕΚΔΔΑ

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) θα υλοποιήσουν μια σειρά από συνεκτικές δράσεις Επαγγελματικής Ανάπτυξης, οι οποίες θα απευθύνονται στα στελέχη εκπαίδευσης, με στόχο την καλλιέργεια δεξιοτήτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και την ενδυνάμωσή τους σε ζητήματα διοικητικής, επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης όλου του εύρους της λειτουργίας των σχολικών μονάδων και συνολικά της εκπαιδευτικής διαδικασίας προς όφελος όλων των μετεχόντων σε αυτή.

Η εκκίνηση αυτών των δράσεων θα πραγματοποιηθεί με Ημερίδα που έχει τίτλο:

«Ανάπτυξη δεξιοτήτων στελεχών εκπαίδευσης:
Στρατηγικές και πρακτικές υποστήριξης
εκπαιδευτικών»

Kωδικός ΟΠΣ: 80057Ζ23

Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023 στο κεντρικό αμφιθέατρο του ΕΚΔΔΑ,
Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος, Αττική, από τις 09.00 έως τις 14:00,
με παράλληλη ζωντανή μετάδοση (livestreaming) για εξ αποστάσεως παρακολούθηση.

Στόχος της ημερίδας είναι η ενημέρωση των στελεχών εκπαίδευσης και η παρουσίαση των δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης που θα πραγματοποιηθούν για την υποστήριξη του έργου τους, καθώς και άλλων καίριων θεμάτων που σχετίζονται με την πραγμάτωση του
αποτελεσματικού, καινοτόμου, ψηφιακού, συμπεριληπτικού, αειφόρου, δημοκρατικού σχολείου.

Η ημερίδα θα καλύψει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • Υλοποίηση δράσεων επαγγελματικής εκπαίδευσης των στελεχών εκπαίδευσης με στόχο την πραγμάτωση του ψηφιακού συμπεριληπτικού, αειφόρου και δημοκρατικού σχολείου.
 • Το ελληνικό σχολείο και οι οκτώ (8) βασικές ικανότητες της διά βίου μάθησης
 • Τομές και συνέχειες των νέων ΠΣ και εκπόνηση νέων διδακτικών βιβλίων
 • Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του έργου των σχολικών μονάδων: Καλές πρακτικές
 • Η πραγμάτωση του ψηφιακού σχολείου και η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών ως εργαλείων έρευνας και μάθησης σε όλο το εύρος της διδακτικής εκπαιδευτικής διαδικασίας

Ομάδα-Στόχος: Η ημερίδα απευθύνεται σε στελέχη της εκπαίδευσης (Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, Διευθυντές Εκπαίδευσης, Συμβούλους Εκπαίδευσης, Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού και Διευθυντές Σχολικών Μονάδων).

Τα στελέχη που επιθυμούν να συμμετάσχουν με φυσική παρουσία στην ημερίδα θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στην υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων του ΕΚΔΔΑ.

Όσοι επιλεγούν για τη δια ζώσης παρακολούθηση της ημερίδας θα ειδοποιηθούν μέσω του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου.

Για όσους δεν επιλεγούν ή δεν έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης της ημερίδας δια ζώσης θα υπάρχει δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης μέσω livestreaming, από τον κεντρικό ιστότοπο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α https://www.ekdd.gr

Για περαιτέρω πληροφορίες για τη συμμετοχή στην Ημερίδα μπορείτε να απευθύνεστε:

 • στον Επιστημονικά Υπεύθυνο, Δρα Παντελή Βουλτσίδη, Σύμβουλο Επιστημονικού Έργου του
  ΙΝ.ΕΠ. (τηλ. 2131306234, e-mail: pvoultsidis@ekdd.gr),
 • στην Οργανωτικά Υπεύθυνη, κ. Αικατερίνη Διαμαντάκη (τηλ. 2131306376, e-mail: kdiamantaki@ekdd.gr), στέλεχος του
  Ινστιτούτου Επιμόρφωσης.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Εγκύκλιος ΕΚΔΔΑ