Νέα – Ανακοινώσεις, Συνεργασίες

Εφαρμογή της Μεθοδολογίας Διαχείρισης Έργων στη Δημόσια Διοίκηση

ΕΚΔΔΑ

Από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά το διεθνές συνέδριο του μη κερδοσκοπικού οργανισμού PM2 Alliance με θέμα: «Moving Forward with the PM2 Advantage. Building the future one project at a time». Στόχος του ήταν να καλύψει όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση έργων, τη μεθοδολογία PM² και το περιβάλλον χρηματοδότησης της ΕΕ.

Η Αντιπρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, κα Παρασκευή Δραμαλιώτη, εκπροσώπησε το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης  και αναφέρθηκε στις δράσεις του φορέα για την προώθηση του project management στον δημόσιο τομέα, καθώς και στο εργαλείο PM2, ενώ στο συνέδριο παρουσιάστηκαν και οι τελικές εργασίες δύο σπουδαστριών της Εθνικής Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με συναφές αντικείμενο.

Το Συνέδριο απευθυνόταν σε ολόκληρη την κοινότητα διαχείρισης έργων, συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, των δημοσίων διοικήσεων των κρατών μελών της ΕΕ, ερευνητικών και άλλων οργανισμών, ακαδημαϊκών, ΜΜΕ, καθώς και εκπαιδευτών εξειδικευμένων στη μεθοδολογία  PM2.

Αφήστε μια απάντηση