Νέα – Ανακοινώσεις

ΕΣΔΔΑ: 8η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΚΔΔΑ

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) απευθύνει στα ενταγμένα Μέλη του Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκπόνηση και επικαιροποίηση εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο θα αφορά σε μαθήματα και εργαστήρια της Α’ Ειδικής Φάσης Σπουδών της 26ης Εκπαιδευτικής Σειράς «Αλέξανδρος Σβώλος» που ξεκινούν την 1η Ιουλίου και ολοκληρώνονται την 1η Νοεμβρίου 2019.

Η παρούσα Πρόσκληση εκδίδεται κατ’ εφαρμογή του «Κανονισμού Διαχείρισης Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ» (ΦΕΚ 4489/Β/30-12-2016, όπως ισχύει σήμερα) για τους Τίτλους των μαθημάτων και εργαστηρίων της ΕΣΔΔΑ που αναφέρονται στον σχετικό Πίνακα στη συνέχεια.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα ενταγμένα Μέλη του Μητρώου, βάσει του πιο πάνω Κανονισμού, θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πύλη εκπαιδευτών του ΕΚΔΔΑ (μέσω της διεύθυνσης https://online.ekdd.gr/instructors ) μέχρι και την 9η Ιουνίου 2019.

Τα μαθήματα και εργαστήρια που πρόκειται να υλοποιηθούν κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα έχουν εγκριθεί από το ΔΣ του ΕΚΔΔΑ (Πρόγραμμα Α’ Ειδικής Φάσης Σπουδών της ΚΣΤ΄ Εκπαιδευτικής Σειράς «Αλέξανδρος Σβώλος»).

Βρείτε εδώ την Πρόσκληση της ΕΣΔΔΑ.

d

Αφήστε μια απάντηση