Νέα – Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, ΕΣΔΔΑ, ΕΚΔΔΑ

Εργαστήριο για τη Δημόσια Ομιλία στην ΕΣΔΔΑ

ΕΚΔΔΑ

Διά ζώσης εργαστήριο με θέμα τη Δημόσια Ομιλία (Public Speaking) πραγματοποιήθηκε στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) για τους σπουδαστές της 28ης Εκπαιδευτικής Σειράς την Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου.

Το εργαστήριο υλοποιήθηκε από την δρα Μαρία Γιαννιού, Empowerment & Leadership Coach και Corporate Trainer. Αξιοποιώντας πλήρως βιωματικές και διαδραστικές τεχνικές, οι σπουδαστές είχαν την ευκαιρία να προσεγγίσουν μία δημόσια ομιλία «ως ένα ταξίδι, με συνεπιβάτες τον λόγο, το κοινό και τον χρόνο». Στο πλαίσιο αυτό, αναδείχθηκε η σημασία του θέματος, της προετοιμασίας και της δομής μίας δημόσιας ομιλίας και δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση του άγχους επικοινωνίας, στην αποφυγή των συνηθισμένων λαθών, στην κατανόηση της επικοινωνίας και της επαφής με το κοινό και την κατάλληλη χρήση εποπτικών μέσων και βοηθημάτων.

Κατά τον χαιρετισμό της, η αναπληρώτρια Διευθύντρια της ΕΣΔΔΑ, κα Δάφνη Λεβαντή, τόνισε την αξία του εμπλουτισμού του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής με τα βασικά εργαλεία και τις σημαντικότερες δεξιότητες της δημόσιας ομιλίας. Τα εφόδια αυτά κρίνονται σημαντικά για τους σπουδαστές τόσο κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, όπου παρουσιάζουν τις εργασίες τους, όσο και για τη μελλοντική τους πορεία στη δημόσια διοίκηση, δεδομένου ότι, ως απόφοιτοι, θα κληθούν να προετοιμάσουν ή να πραγματοποιήσουν δημόσιες ομιλίες.

Η δράση θεωρήθηκε ιδιαίτερα επιτυχής με την ενεργή συμμετοχή των σπουδαστών σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.