Νέα – Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, ΙΝΕΠ, ΕΚΔΔΑ

Επιτελικά Στελέχη: Οριστικοί Πίνακες Εισακτέων

ΕΚΔΔΑ

Το ΕΚΔΔΑ ανακοινώνει τους Οριστικούς Πίνακες Εισακτέων μετά την υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, της online εξ αποστάσεως δοκιμασίας που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην ελληνική δημόσια διοίκηση, με την υποστήριξη σύγχρονων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, για την επιλογή των υπαλλήλων που θα παρακολουθήσουν το νέο Ειδικό Πρόγραμμα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) με τίτλο «Εκπαίδευση Δημοσίων Υπαλλήλων για την ένταξη στον Κλάδο ΠΕ Επιτελικών Στελεχών».

Σε εφαρμογή του νόμου για το επιτελικό κράτος, οι επιτυχόντες θα παρακολουθήσουν το ειδικά διαμορφωμένο, με διεθνή τεχνογνωσία, εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΕΚΔΔΑ προκειμένου να καταλάβουν, μετά από απαιτητικές αξιολογικές διαδικασίες, τις  νευραλγικές θέσεις των πρώτων Νομοτεχνών, Αναλυτών Δημόσιων Πολιτικών και Αναλυτών Ψηφιακών Πολιτικών στα Υπουργεία και στην Προεδρία της Κυβέρνησης.

  • Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση σχετικά με την έναρξη των προγραμμάτων εντός του Μαρτίου 2023.