Νέα – Ανακοινώσεις, ΙΝΕΠ, ΕΚΔΔΑ

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του ΕΚΔΔΑ «Ειδίκευση στον Έλεγχο Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Δημοσίων Φορέων (Βασικό Επίπεδο)»

ΕΚΔΔΑ

Την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 08.00 θα ξεκινήσει μέσω τηλεκπαίδευσης το επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ με τίτλο: «Ειδίκευση στον Έλεγχο Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Δημοσίων Φορέων (Βασικό Επίπεδο)».

Το πρόγραμμα απευθύνεται κατά προτεραιότητα: α) στους υπαλλήλους που υπηρετούν στις  Υπηρεσίες Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου που διενεργούν ή δύνανται να διενεργήσουν χρηματοοικονομικούς ελέγχους, β) στους υπαλλήλους άλλων ελεγκτικών υπηρεσιών ή οργανισμών, όπως ενδεικτικά του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου  των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης κ.α. καθώς και στους υπαλλήλους των φορέων που ασχολούνται/ ή πρόκειται να ασχοληθούν με την τήρηση του λογιστικού συστήματος και τη  σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των φορέων αυτών.

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι, μεταξύ άλλων, να παρέχει εξειδικευμένη επιμόρφωση συστημικής έκτασης και σημασίας, καθώς και η παρουσίαση και ανάλυση θεωρητικών και πρακτικών θεμάτων χρηματοοικονομικής λογιστικής και ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την οπτική του εξωτερικού ή εσωτερικού ελεγκτή, με στόχο την βελτίωση της ποιότητας της παραγόμενης χρηματοοικονομικής πληροφορίας, και εν τέλει την κατανόηση του λογιστικού πλαισίου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Τις εργασίες του προγράμματος θα ανοίξει ο Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, κ. Διονύσιος Κυριακόπουλος, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Ι. Σαρμάς.

Η έναρξη του προγράμματος θα μεταδοθεί ζωντανά (www.ekdd.gr)

Αφήστε μια απάντηση