Νέα – Ανακοινώσεις, Ημερίδες, Συνεργασίες, ΙΝΕΠ

Επιμορφωτικές Ημερίδες “Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων”

ΕΚΔΔΑ

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), στο πλαίσιο ανάδειξης και στήριξης νέων δημόσιων πολιτικών, σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υλοποιεί σειρά επιμορφωτικών ημερίδων με τίτλο:

«Ηλεκτρονικό τιμολόγιο (ΗΤ) στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Οι επιμορφωτικές ημερίδες θα διεξαχθούν με τη διαδικασία της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:

Πέμπτη 24/06/2021 από 09:00 έως 16:00,

Πέμπτη 01/07/2021 από 09:00 έως 16:00,

Τρίτη 06/07/2021 από 09:00 έως 16:00,

Τρίτη 13/07/2021 από 09:00 έως 16:00

Σκοπός των επιμορφωτικών ημερίδων είναι η παρουσίαση της μεταρρύθμισης αυτής σε όλους τους αρμόδιους υπαλλήλους τόσο σε θεωρητικό επίπεδο (νομοθεσία, ΚΥΑ, μορφότυπος δεδομένων ηλεκτρονικού τιμολογίου κ.α.), όσο και σε πρακτικό (αλλαγές στα πληροφοριακά συστήματα e-ΠΔΕ και Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής, Εφαρμογή Διάθεσης Ηλεκτρονικού Τιμολογίου). Η ενημέρωση των φορέων θα γίνει σταδιακά και θα εκκινήσει από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης.

Ομάδα – Στόχος: Οι επιμορφωτικές ημερίδες απευθύνονται στους Υπηρεσιακούς Γραμματείς των Υπουργείων, στους Γενικούς Διευθυντές Οικονομικών Υπηρεσιών, στους Προϊσταμένους Υπηρεσιών Οικονομικών και Πληροφορικής και σε στελέχη της κεντρικής διοίκησης, τα οποία υπηρετούν σε αναθέτουσες αρχές, οικονομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες πληροφορικής και παραλαμβάνουν τιμολόγια, εκκαθαρίζουν και εκτελούν πληρωμές τακτικού προϋπολογισμού, ΠΔΕ ή ιδίων πόρων μέσω των σχετικών συστημάτων (ΟΠΣΔΠ, e-ΠΔΕ, άλλα συστήματα).

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις θεματικές ενότητες και τη διαδικασία συμμετοχής μπορείτε να  βρείτε στη σχετική εγκύκλιο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Κατά την έναρξη της πρώτης επιμορφωτικής ημερίδας (24/06/2021), θα απευθύνουν χαιρετισμό ο Αν. Υπουργός Οικονομικών κ. Θ. Σκυλακάκης, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής  κ. Πετραλιάς, και ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης  κ. Δ. Αναγνωστόπουλος.

Τις εργασίες των επιμορφωτικών ημερίδων θα ανοίξει η Πρόεδρος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., κα Παρασκευή Δραμαλιώτη.

Βρείτε εδώ το Πρόγραμμα της τέταρτης ημερίδας (13/7/21).

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το υλικό των παρουσιάσεων.