Νέα – Ανακοινώσεις, Ημερίδες, Συνεργασίες, ΙΝΕΠ

Επιμορφωτικές Ημερίδες “Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων”

ΕΚΔΔΑ

Την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υλοποίησε την πρώτη από μια σειρά διαδικτυακών επιμορφωτικών ημερίδων με τίτλο:

«Ηλεκτρονικό τιμολόγιο (ΗΤ) στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Οι επιμορφωτικές ημερίδες, που θα υλοποιηθούν κατά το διάστημα 24/6/21 -13/7/21, απευθύνονται στους Υπηρεσιακούς Γραμματείς των Υπουργείων, στους Γενικούς Διευθυντές Οικονομικών Υπηρεσιών, στους Προϊσταμένους Υπηρεσιών Οικονομικών και Πληροφορικής και σε στελέχη της κεντρικής διοίκησης, τα οποία υπηρετούν σε αναθέτουσες αρχές, οικονομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες πληροφορικής και παραλαμβάνουν τιμολόγια, εκκαθαρίζουν και εκτελούν πληρωμές τακτικού προϋπολογισμού, ΠΔΕ ή ιδίων πόρων μέσω των σχετικών συστημάτων (ΟΠΣΔΠ, e-ΠΔΕ, άλλα συστήματα).

Την εκδήλωση τίμησαν με τον χαιρετισμό τους ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο Γ.Γ. Δημοσιονομικής Πολιτικής κ. Αθανάσιος Πετραλιάς και ο Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, κ. Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος. Παρόντες στην έναρξη της Ημερίδας ήταν ο Αντιπρόεδρος του ΕΚΔΔΑ κ. Βασίλειος Έξαρχος, καθώς και ο νέος Δ/ντης του ΙΝΕΠ, κ. Κων/νος Τζήμας.

Την έναρξη των εργασιών της ημερίδας κήρυξε η Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, κ. Παρασκευή Δραμαλιώτη, η οποία υπογράμμισε τη σπουδαιότητα της υλοποίησης της μεταρρύθμισης του ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων. Η κα Δραμαλιώτη αναφέρθηκε στις σημαντικές καινοτομίες που επιταχύνονται στη δημόσια διοίκηση και απέδωσε έμφαση στην εξασφάλιση ταχύτερων και διαφανών διαδικασιών στο σύνολο του δημόσιου τομέα.

Τέλος, δεσμεύτηκε για την ενημέρωση και επιμόρφωση όλων των εμπλεκόμενων υπαλλήλων προκειμένου το ΕΚΔΔΑ να συμβάλει αποτελεσματικά στην κατανόηση των αλλαγών που  θα φέρει το ηλεκτρονικό τιμολόγιο.

O Αν. Υπουργός Οικονομικών κ. Σκυλακάκης στον χαιρετισμό του αρχικά ευχαρίστησε το ΕΚΔΔΑ και τα στελέχη του για την συνολική προσπάθεια και το έργο τους. Τόνισε τη σημασία του ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο της κωδικοποίησης όλων των προϊόντων και υπηρεσιών που παραλαμβάνει το δημόσιο. Υπογράμμισε το γεγονός ότι για πρώτη φορά θα υπάρχει πραγματική εικόνα των υλικών & κινητών που έχει το δημόσιο στη διάθεση του με σκοπό μεταξύ άλλων τον εξορθολογισμό των προμηθειών και τον έλεγχο της φοροδιαφυγής. Επιπλέον ανέδειξε τη σημαντική μεταρρύθμιση για την πολιτική των προμηθειών του δημοσίου, η οποία θα επεκταθεί και στις αγορές που γίνονται στον ιδιωτικό τομέα με το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο. Αναφέρθηκε επίσης στην δυνατότητα σύγκρισης των τιμών για τις αγορές του Δημοσίου με απώτερο στόχο την ακρίβεια και τη σωστή παρακολούθηση.

O Γ.Γ. Δημοσιονομικής Πολιτικής κ. Πετραλιάς, στην παρέμβαση του εξέφρασε την ικανοποίηση του για τη διοργάνωση της Ημερίδας και αναφέρθηκε στην εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου ως μέρος του ψηφιακού μετασχηματισμού της Δημόσιας Διοίκησης και κοινοτική υποχρέωση της χώρας. Υπογράμμισε το γεγονός ότι το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο αποτελεί κομμάτι της συνολικής προσπάθειας στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και αναμόρφωσης των κανόνων πληρωμών για όλους τους φορείς του δημοσίου τομέα. Τόνισε την προτεραιότητα του Υπουργείου Οικονομικών για να δοθεί ένα τέλος στις ανομοιογενείς, χρονοβόρες και χωρίς προστιθέμενη αξία διαδικασίες των οικονομικών υπηρεσιών. Επίσης τόνισε ότι το  θα Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο συμβάλει στην απλούστευση της διαδικασίας υποβολής των βασικών δικαιολογητικών πληρωμής μιας δαπάνης και θα δώσει τη δυνατότητα άμεσης πληροφόρησης για τις οφειλές των φορέων με τρόπο διαφανή και αδιάβλητο.

Ο Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων Δ.Δ. κ. Αναγνωστόπουλος, αφού ευχαρίστησε όλους τους εκπροσώπους των συνεργαζόμενων διευθύνσεων και υπουργείων για την υλοποίηση του έργου, αναφέρθηκε εκτενώς στα εργαλεία και τις εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί για το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων.

Αναφέρθηκε στον νέο τρόπο λειτουργίας, τις νέες διαδικασίες και τα οφέλη που θα αποκομίσει ο δημόσιος τομέας από την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου και τόνισε την σημασία της διαφάνειας και της μείωσης των λειτουργικών εξόδων στις διαδικασίες των προμηθειών.