Νέα – Ανακοινώσεις

Επιμορφωτικές δράσεις για τον Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης

 

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), διοργάνωσε επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: «Νέα Εθνική Στρατηγική και προοπτικές για τη μετανάστευση: Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης», την Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2014, στο μεγάλο αμφιθέατρο του ΕΚΔΔΑ. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της ημερίδας αυτής πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του θεματικού κύκλου του ΙΝΕΠ «Κοινωνική Πολιτική» κατόπιν συνεργασίας του ΕΚΔΔΑ με το Υπουργείο Εσωτερικών (Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής).

Το Υπουργείο Εσωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη την άμεση ανάγκη επιμόρφωσης σε θέματα εφαρμογής του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (ν. 4251/2014 – ΦΕΚ 80 Α΄), έχει ως στόχο σε πρώτη φάση τη διάχυση της νέας εθνικής στρατηγικής για τη μετανάστευση. Σε δεύτερο στάδιο προβλέπεται ο σχεδιασμός και η διοργάνωση, σε συνεργασία με το ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ, ενός ολοκληρωμένου κύκλου επιμορφωτικών προγραμμάτων σε θέματα εφαρμογής της μεταναστευτικής νομοθεσίας σε όλη την Ελλάδα.

Η έκδοση του νέου Κώδικα περί Μετανάστευσης, οι διατάξεις του οποίου τέθηκαν σε ισχύ από 1η Ιουνίου 2014, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την εδραίωση µιας ολοκληρωμένης εθνικής μεταναστευτικής πολιτικής µε σαφή προσανατολισμό στο πεδίο της νόµιµης μετανάστευσης. Πρόκειται για μια μεταναστευτική πολιτική που έχει λάβει υπόψη της το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ για τη νόµιµη μετανάστευση θέτοντας ταυτόχρονα τις δικές της εθνικές προτεραιότητες με έμφαση, κυρίως, σε θέματα όπως: ο έλεγχος της αγοράς εργασίας και η απλούστευση της διαδικασίας μετακλήσεων, η βελτίωση των παρεχόμενων διοικητικών υπηρεσιών, η διασφάλιση της νομιμότητας της διαμονής και η ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στη χώρα με την ταυτόχρονη προώθηση της κοινωνικής τους ένταξης.

Στην εν λόγω ημερίδα θα συμμετέχουν όλοι οι προϊστάμενοι των Δ/νσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, καθώς και στελέχη των εμπλεκόμενων κεντρικών υπηρεσιών και φορέων (Υπ. Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Υπ. Οικονομικών, Υπ. Ανάπτυξης, Υπ. Εξωτερικών, Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, Υπ. Υγείας, Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων, ΟΑΕΔ, ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΣΕΠΕ, Συνήγορος του Πολίτη, & άλλοι φορείς).

Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας.