Νέα – Ανακοινώσεις, ΕΚΔΔΑ, Uncategorised

Επίσκεψη της Διοίκησης του ΕΚΔΔΑ στη Θεσσαλονίκη

ΕΚΔΔΑ

Η Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), κα Εύη (Παρασκευή) Δραμαλιώτη, επισκέφθηκε στις 27 και 28 Ιουλίου την αποκεντρωμένη εκπαιδευτική Μονάδα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης στη Βόρεια Ελλάδα, το Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης (Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.).

Στην επίσκεψη συμμετείχε ο Αντιπρόεδρος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., κος Βασίλειος Έξαρχος, καθώς και ο  Διευθυντής του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης, κος Κωνσταντίνος Τζήμας.

Σε συναντήσεις με τα στελέχη του Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ. εξετάσθηκαν θέματα λειτουργίας της Μονάδας, δόθηκαν κατευθυντήριες οδηγίες για τον άμεσο σχεδιασμό νέων καινοτόμων δράσεων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ αναδείχθηκε για μία ακόμα φορά ο κομβικός ρόλος του Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ. στην εκπλήρωση του στρατηγικού ρόλου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στην Περιφέρεια, ο οποίος θα τονιστεί περαιτέρω το προσεχές χρονικό διάστημα.