Νέα – Ανακοινώσεις

Επίσκεψη ουκρανικής αποστολής στο ΕΚΔΔΑ

UKRAINIAN_MISSION

Την Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2019, έπειτα από αίτημά τους τον περασμένο Μάιο, επισκέφθηκαν το ΕΚΔΔΑ δύο στελέχη της Επιτροπής για την Οικοδόμηση του Κράτους, την Περιφερειακή Πολιτική και την Τοπική Αυτοδιοίκηση της ουκρανικής Βουλής. Πρόκειται για τον OleksanderMAKOVSKYI, Αναπληρωτή Επικεφαλής της Επιτροπής αυτής, και την IrynaLIASHKO, Ανώτερη Σύμβουλο της Επιτροπής.

Oκύριος ΜΑΚΟVSKYI και η κυρία LIASHKO, κατά τα τελευταία τρία χρόνια, έχουν επισκεφθεί και άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ (Πορτογαλία, Πολωνία, Ολλανδία), προκειμένου να προσεγγίσουν συγκριτικά τα διοικητικά συστήματα των χωρών της ΕΕ με αυτό της δικής τους. Πιο συγκεκριμένα, ενδιαφέρθηκαν να πάρουν πληροφορίες για τον τρόπο πρόσληψης και επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα και τον τρόπο εισαγωγής των υποψηφίων στην ΕΣΔΔΑ. Τους έγινε παρουσίαση όλου του φορέα και ανά μονάδα του ξεχωριστά. Την ΕΣΔΔΑ του ΕΚΔΔΑ εκπροσώπησε η Διευθύντρια ΕΣΔΔΑ, Αν. Καθ. ΑΠΘ Τιτίκα ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ, και η Αναπληρώτριά της Υπεύθυνη Σπουδών και Έρευνας ΕΣΔΔΑ/ΕΚΔΔΑ, Αθηνά ΣΠΑΚΟΥΡΗ, το ΙΤΕΚ του ΕΚΔΔΑ εκπροσώπησε ο Διευθυντής του, Γιώργος ΓΚΟΥΝΤΕΛΑΣ, και η Υπεύθυνη Σπουδών και Έρευνας του ΙΤΕΚ/ΕΚΔΔΑ, Βασιλική ΜΑΚΡΗ, το ΙΝΕΠ ο Αναπληρωτής της Διευθύντριας ΙΝΕΠ Υπεύθυνος Σπουδών και Έρευνας, Δρ. Νίκος ΚΙΤΩΝΑΚΗΣ, και από τις οριζόντιες υπηρεσίες του ΕΚΔΔΑ παραβρέθηκε η Προϊσταμένη του Αυτ. Τμήματος Επικοινωνίας, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του ΕΚΔΔΑ, Νάγια ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ.

Στην πορεία της παρουσίασης και της συζήτησης που ακολούθησε διαπιστώθηκαν ομοιότητες και διαφορές ιδίως ως προς την αντίστοιχη της ΕΣΔΔΑ δομή για το ουκρανικό κράτος. Επίσης, συζητήθηκαν εκτενώς οι ανάγκες για επιμόρφωση σε ό,τι αφορά τους υψηλόβαθμους και σε θέσεις ευθύνης υπαλλήλους στις δύο χώρες και σε ό,τι αφορά την έρευνα και τεκμηρίωση προκειμένου να προωθηθούν προτάσεις για υλοποίηση δημόσιων πολιτικών που θα αυξήσουν τον βαθμό ικανοποίησης των πολιτών από τις υπηρεσίες που παρέχει το κράτος.

Αφήστε μια απάντηση