Νέα – Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, ΙΝΕΠ, ΕΚΔΔΑ

Ενισχύεται το πλαίσιο Πιστοποιημένης Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ
Αναγνώριση μοριοδότησης και στα προγράμματα της Microsoft

ΕΚΔΔΑ

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, τα στελέχη πληροφορικής που παρακολουθούν τα επιμορφωτικά προγράμματα της Microsoft στο ΕΚΔΔΑ και λαμβάνουν τη σχετική πιστοποίηση, λαμβάνουν πλέον μοριοδότηση όπως ακριβώς ισχύει για τα υπόλοιπα προγράμματα του ΙΝ.ΕΠ.

Οι πιστοποιήσεις για τα προγράμματα της Microsoft μοριοδοτoύνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων & Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (αρθ. 85, περ. αζ), σε εφαρμογή της νέας Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό του συστήματος Πιστοποίησης Επιμόρφωσης (Β’ 1657).

Για τον Απρίλιο – Μάιο 2023, το ΕΚΔΔΑ προγραμματίζει νέα προγράμματα cloud της Microsoft, τα οποία απευθύνονται σε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με αντικείμενο σπουδών ή εργασίας συναφές με την επιστήμη της πληροφορικής και θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Ο χαρακτήρας των προγραμμάτων είναι διαδραστικός (virtual instructor-led seminars), καθώς, παράλληλα με τη συνεχή παρουσία και καθοδήγηση από τους εκπαιδευτές, θα περιλαμβάνονται και πρακτικά εργαστήρια (online labs).

Τα προγράμματα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών και του ΕΚΔΔΑ με τη Microsoft για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων του στελεχιακού δυναμικού της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.

Μετά το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και κατόπιν σχετικής αίτησης (όπως περιγράφεται στην πρόσκληση), παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής χωρίς οικονομική επιβάρυνση σε εξετάσεις για την απόκτηση της αντίστοιχης πιστοποίησης της Microsoft.

Περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Microsoft και τη διαδικασία συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στη σχετική πρόσκληση του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.