Νέα – Ανακοινώσεις, Συνεργασίες, ΕΣΔΔΑ, ΕΚΔΔΑ, Διεθνείς Συνεργασίες

Εκπαιδευτική Επίσκεψη σπουδαστών & σπουδαστριών της ΕΣΔΔΑ στη γαλλική ΕΝΑ

ΕΚΔΔΑ

Στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης της συνεργασίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) με τη γαλλική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (École Nationale d’ Administration – ΕΝΑ), δεκαμελής αντιπροσωπεία σπουδαστών και σπουδαστριών της ΕΣΔΔΑ πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη στην ΕΝΑ με τίτλο «Public innovation challenge:  Creating an innovation lab».  Η δράση αυτή, διάρκειας τεσσάρων ημερών (2-5 Νοεμβρίου), εντάσσεται στο πρόγραμμα της πρακτικής εκπαίδευσης της ΚΖ’ Εκπαιδευτικής Σειράς «Δημήτριος Τζανάκης» της ΕΣΔΔΑ, προσδίδοντας σε αυτήν προστιθέμενη αξία. Οι συμμετέχοντες/ουσες επελέγησαν βάσει των βαθμολογικών επιδόσεών τους.

Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής επίσκεψης, οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες είχαν την ευκαιρία να μελετήσουν περαιτέρω, αλλά και να θέσουν σε εφαρμογή τις υπάρχουσες γνώσεις τους στον τομέα της καινοτομίας, υλοποιώντας οι ίδιοι το εγχείρημα σχεδιασμού ενός εργαστηρίου καινοτομίας. Μέσα από τις εκπαιδευτικές συνεδρίες, οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες εργάστηκαν σε τρεις ομάδες για την επίλυση ισάριθμων προκλήσεων, τις οποίες είχαν προηγουμένως οι ίδιοι/ες εντοπίσει μέσα από την εμπειρία τους κατά τη φάση πρακτικής εκπαίδευσης και αφορούσαν (i) στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, (ii) στην προώθηση της ανοιχτής διακυβέρνησης και (iii) στην ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Παράλληλα, η ελληνική αποστολή πραγματοποίησε επίσκεψη στο γαλλικό Υπουργείο Παιδείας, όπου οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες είχαν την ευκαιρία να μελετήσουν το εργαστήριο καινοτομίας 110bis για τον τομέα της εκπαίδευσης και το Station F, το γαλλικό κέντρο ενίσχυσης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

Τέλος, οι σπουδαστές και σπουδάστριες επισκέφθηκαν την αντιπροσωπεία της χώρας μας στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), όπου ενημερώθηκαν από τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο, Καθηγητή κ. Γεώργιο Πρεβελάκη και τα στελέχη της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδος στην Ε.Ε. (ΜΕΑ), για τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες της Εθνικής Αντιπροσωπείας, καθώς επίσης και τα μείζονα ζητήματα / προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.