Νέα – Ανακοινώσεις

Εκπαίδευση στην ΕΣΔΔΑ

con tel: 213 1306 242 & 213 1306 243     emailButton:esdda@ekdd.gr      Επικοινωνία ΕΣΔΔΑ

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), εκπαιδευτική μονάδα του ΕΚΔΔΑ, τροφοδοτεί τη δημόσια διοίκηση με επιτελικά στελέχη υψηλής εξειδίκευσης και σύγχρονης εκπαίδευσης. Διαδέχτηκε τις Εθνικές Σχολές Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ) και Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΣΤΑ), από τις οποίες, έως και το έτος 2012, έχουν αποφοιτήσει συνολικά 2.199 άτομα.

Η ΕΣΔΔΑ δέχεται πτυχιούχους πανεπιστημίων και τεχνολογικών ιδρυμάτων που έχουν επιτύχει σε εισαγωγικό διαγωνισμό, ο οποίος οργανώνεται και διεξάγεται από ανεξάρτητη Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, με τον αριθμό των εισακτέων να ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη του διαγωνισμού.