Νέα – Ανακοινώσεις, Ημερίδες, Συνεργασίες, ΙΝΕΠ, ΕΣΔΔΑ, ΕΚΔΔΑ

” ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hackathon” – Μαραθώνιος Καινοτομίας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση – Open Day

ΕΚΔΔΑ

Την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021, το  Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) διοργάνωσε

Εκδήλωση Ενημέρωσης (Open Day) του ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hackathon Μαραθώνιος Καινοτομίας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ο Μαραθώνιος Καινοτομίας ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hackathon είναι μία τεχνολογική δράση ανοιχτής καινοτομίας που αποσκοπεί στην ενεργοποίηση του οικοσυστήματος καινοτομίας, φορέων και επιχειρήσεων, καθώς και στελεχών της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στόχος του «ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hackathon» είναι η  δημιουργία πρωτότυπων εφαρμογών, ικανών να προωθήσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αξιοποίηση έξυπνων λύσεων που θα επιταχύνουν την αποτελεσματικότητα των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, καθώς και του ίδιου του ΕΚΔΔΑ.

Κατά το πρώτο μέρος της εκδήλωσης, απεύθυναν χαιρετισμό ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Γεώργιος Γεωργαντάς, η ΓΓ Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα κ. Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κ. Κωνσταντίνος Αγοραστός, εκπροσωπώντας την ΕΝΠΕ, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Δημήτρης Παπαστεργίου και ο εκπρόσωπος του ΣΕΒ, κ. Μάρκος Βερέμης.

Την έναρξη των εργασιών της εκδήλωσης Ενημέρωσης του Μαραθώνιου Καινοτομίας, κήρυξε η Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, κα Παρασκευή Δραμαλιώτη.

Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Γεώργιος Γεωργαντάς, στον χαιρετισμό του, αφού καλωσόρισε την πρωτοβουλία του ΕΚΔΔΑ, τόνισε την σημασία της εξέλιξης των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, με τη χρήση όλων των μέσων, των εφαρμογών και των καινοτόμων λύσεων με στόχο την καλυτέρευση της ζωής των πολιτών. Αναφέρθηκε επίσης στα θετικά αποτελέσματα της στενής συνεργασίας του ΕΚΔΔΑ με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στην συνέχιση αυτής στο μέλλον. Επιπλέον, ο  κ. Γεωργαντάς, έθιξε το θέμα της μεταρρύθμισης που υλοποιείται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της ίδρυσης του Εθνικού Μητρώου Διοικητικών Διαδικασιών, ως μια πρόκληση για τους συμμετέχοντες στον Μαραθώνιο Καινοτομίας του ΕΚΔΔΑ.

Την ΓΓ Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, εκπροσώπησε η συνεργάτιδα της, κα Νικολέτα Χαραλαμποπούλου, η οποία έκανε εκτενή αναφορά τις καινοτόμες μεταρρυθμιστικές δράσεις της Γενικής Γραμματείας. Ειδικότερα η κα Χαραλαμποπούλου αναφέρθηκε στην νομοθέτηση της τηλεργασίας από την αρχή της υγειονομικής κρίσης του covid-19, καθώς και στην ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης, έργου για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών εργαλείων που θα συνδράμει τους δημόσιους φορείς στην επιλογή  του ανθρώπινου δυναμικού που έχουν ανάγκη. Τόνισε επίσης, την σημασία της αλλαγής προσέγγισης της αξιολόγησης των υπαλλήλων, με έμφαση σε ένα κοινό πλαίσιο δεξιοτήτων με παράλληλη την ενδυνάμωση των προϊστάμενων. Κλείνοντας η κα Χαραλαμποπούλου, υπογράμμισε το γεγονός, ότι η καινοτομία είναι ένας επιτεύξιμος στόχος μέσω της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού και ο ρόλος του ΕΚΔΔΑ είναι καθοριστικός σε αυτή την κατεύθυνση.

Ο κ. Αγοραστός, στην παρέμβασή του, αρχικά συνεχάρη το ΕΚΔΔΑ για την πρωτοβουλία  και εξέφρασε την πεποίθηση ότι για ένα σωστά οργανωμένο κράτος είναι απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να υπάρξει ευημερία. Τόνισε επίσης την ανάγκη για ένα επιτελικό κράτος με επάρκεια ανθρωπίνων και χρηματικών πόρων. Αναφέρθηκε επίσης, στην μετάβαση στην Περιφερειακή Διακυβέρνηση και στην εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας στην πράξη, καθώς και στην απλούστευση των διοικητικών ενεργειών, υπό το πρίσμα της εφαρμογής καινοτόμων προτάσεων.

Ο κ. Παπαστεργίου,  στον χαιρετισμό του, αναφέρθηκε στο Μητρώο Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στην καταγραφή των διαδικασιών της δημόσιας διοίκησης, που στόχο έχει τον εντοπισμό των θυλάκων γραφειοκρατίας και την ενιαία αντιμετώπιση των πολιτών ανεξαρτήτως εντοπιότητας. Τόνισε ακόμα, την ανάγκη για περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών που ταλαιπωρούν τους πολίτες και την δυνατότητα υλοποίησης αυτής, μέσω δράσεων όπως το Hacathon του ΕΚΔΔΑ.

Ο κ. Βερέμης, στην τοποθέτηση του, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάπτυξη που παρατηρείται τα τελευταία 5 χρόνια, με εταιρείες που φέρουν νέα νοοτροπία και αξίες στο ελληνικό επιχειρείν, μια τάση που σύμφωνα με τον κ. Βερέμη, διαχέεται και στον δημόσιο τομέα, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό. Όπως ανέφερε επίσης, η χρήση από το δημόσιο απλών αλλά και σύνθετων τεχνολογιών, θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών συμβάλλοντας στην περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Κλείνοντας, υπογράμμισε την αναγκαιότητα υλοποίησης περισσότερων Μαραθωνίων Καινοτομίας μέσω των οποίων θα προκύψουν νέες ιδέες που δύνανται να επιλύσουν, όχι μόνο εθνικά, αλλά και παγκόσμια προβλήματα.

Η κα Δραμαλιώτη στον χαιρετισμό της, αρχικά, αναφέρθηκε στην στρατηγική εξωστρέφειας που έχει υιοθετήσει το ΕΚΔΔΑ καθώς και στην προστιθέμενη αξία για τη δημόσια διοίκηση που έχουν δημιουργήσει οι συνεργασίες του φορέα ειδικά τα τελευταία χρόνια. Υπογράμμισε το «άνοιγμα» του ΕΚΔΔΑ στην κοινότητα της τεχνολογικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της χώρας, με στόχο τη μεγαλύτερη διασύνδεση της με τη δημόσια διοίκηση. Η Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ αναφέρθηκε επίσης, στις πρωτοποριακές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει το ΕΚΔΔΑ, με γνώμονα την καινοτομία, η οποία σύμφωνα με την ίδια, δίνει τη δυνατότητα να εκφραστούν νέες ιδέες και να αναπτυχθούν μέσα από τη συνεργασία σε ομάδες. Η κα Δραμαλιώτη εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο Μαραθώνιος Καινοτομίας του ΕΚΔΔΑ, μπορεί να οδηγήσει στην δημιουργία πρωτότυπων εφαρμογών, σε «έξυπνες» λύσεις για τη δημόσια διοίκηση και μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά και αποφασιστικά στην επίτευξη του κεντρικού κυβερνητικού στόχου του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Κατά το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hacathon, της διαδικασίας, των στόχων καθώς και των θεματικών ενοτήτων από τον κ. Γεώργιο Καραμανώλη, συνιδρυτή & Δ/ντή Πληροφοριών & Επικοινωνίας της CrowdPolicy.

Στο τρίτο μέρος της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση των δύο θεματικών ενοτήτων του ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hacathon με την ανάπτυξη δύο στρογγυλών τραπεζιών:

 α. Ανοιχτά Δεδομένα και Τοπική Αυτοδιοίκηση και β. Καινοτόμες ιδέες ψηφιακού μετασχηματισμού του ΕΚΔΔΑ και δράσεις ψηφιακής διακυβέρνησης.

Τις παρουσιάσεις και τη συζήτηση που ακολούθησε, συντόνισαν ο Δ/ντης του ΙΤΕΚ, κ. Γεώργιος Χαλκιάς & ο προϊστάμενος του Τμήματος Καινοτομίας & Βέλτιστων Πρακτικών του Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Χρήστος Κοκκάλας.  Στη συζήτηση συμμετείχαν υψηλόβαθμα στελέχη του δημόσιου τομέα.