Νέα – Ανακοινώσεις, ΙΝΕΠ, ΕΚΔΔΑ

ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hackathon Μαραθώνιος Καινοτομίας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση 19 & 20 Φεβρουαρίου 2022

ΕΚΔΔΑ

Το Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Έρευνας & Καινοτομιών (ΙΤΕΚ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγραμματισμού δράσεων με καινοτόμο και κοινωνικό προσανατολισμό μέσω της προώθησης των νέων αναπτυσσόμενων τεχνολογιών, διοργανώνει τον

Μαραθώνιο Καινοτομίας «ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hackathon»

στη Δημόσια Διοίκηση & την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

 

Ο Μαραθώνιος Καινοτομίας «ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hackathon» αποτελεί το διαγωνιστικό μέρος των εργασιών του Hackathon σε συνέχεια της διοργάνωσης του Open Day Hacathon που πραγματοποιήθηκε στις 21.12.21. Πρόκειται για μία τεχνολογική δράση ανοιχτής καινοτομίας που αποσκοπεί στην ενεργοποίηση του οικοσυστήματος καινοτομίας φορέων και επιχειρήσεων, καθώς και στελεχών της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στόχος του «ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hackathon» είναι η δημιουργία πρωτότυπων εφαρμογών, ικανών να προωθήσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αξιοποίηση έξυπνων λύσεων που θα επιταχύνουν την αποτελεσματικότητα των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, καθώς και του ίδιου του ΕΚΔΔΑ.

 

Οι εργασίες του Μαραθωνίου Καινοτομίας θα πραγματοποιηθούν υβριδικά, με φυσική παρουσία των διαγωνιζομένων στο ΕΚΔΔΑ και διαδικτυακά, το Σάββατο 19/2 & την Κυριακή 20/2/2022.

 

Ομάδα – Στόχος: Η συμμετοχή στον Μαραθώνιο Hackathon είναι ανοικτή για όλους τους ενδιαφερόμενους και κυρίως για προγραμματιστές, αναλυτές και σχεδιαστές οργανωτικών διαδικασιών, συμβούλους δημόσιων πολιτικών, υψηλόβαθμα στελέχη με ρόλο στη λήψη αποφάσεων, καθώς και για εκπροσώπους των ΟΤΑ με συναφή καθήκοντα. Επιπλέον, η δράση απευθύνεται σε εκπροσώπους της κεντρικής κυβέρνησης που σχεδιάζουν και συντονίζουν τις γενικές κατευθύνσεις δημόσιων πολιτικών, σε στελέχη με αντικείμενο την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και τη μέριμνα για ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, σε στελέχη επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πολιτών, καθώς και σε εκπροσώπους φορέων και σε χρήστες των ως άνω υπηρεσιών.

 

Πληροφορίες Συμμετοχής:

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το Πρόγραμμα, τους Στόχους και τους δύο τρόπους συμμετοχής στις εργασίες του ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hackathon μπορείτε να επισκεφτείτε την εγκύκλιο του ΕΚΔΔΑ .

Ζωντανή Μετάδοση