Νέα – Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Συνεργασίες, ΙΝΕΠ, ΕΚΔΔΑ

Για πρώτη φορά: ΕΚΔΔΑ και γαλλική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης σε ευρωπαϊκό έργο εκπαίδευσης των δημοσίων υπαλλήλων στην Αλβανία

ΕΚΔΔΑ

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης συμμετέχει σε κοινοπραξία που ανεδείχθη νικήτρια στη σχετική διαγωνιστική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάληψη του μεγαλόπνοου αυτού έργου.

Η σημαντική αυτή επιτυχία για το ΕΚΔΔΑ, την οποία χαιρέτισε ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, συνιστά αποτέλεσμα της εξαιρετικής συνεργασίας που έχει αναπτύξει το Κέντρο με τη γαλλική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (INSP/πρώην ΕΝΑ).

Το έργο έχει τίτλο “Ανάπτυξη Ικανοτήτων για δημόσιους υπαλλήλους της Αλβανίας, συμπεριλαμβανομένης πρακτικής άσκησης σε Διοικήσεις Κρατών-Μελών της ΕΕ και Σχέδιο Εκπαίδευσης”, ή, για συντομία “Young Cells”, απευθύνεται σε νέους υπαλλήλους με εμπειρία από 3 έως 8 χρόνια στον Δημόσιο Τομέα και έχει στόχο να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη μιας επαγγελματικής και αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης στην Αλβανία.

Αυτήν ακριβώς την εξαιρετική δουλειά επισφράγισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την επιλογή της να αναθέσει στη χώρα μας τη μεταφορά τεχνογνωσίας εκτός ελληνικών συνόρων, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά.