Νέα – Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Συνεργασίες, ΙΝΕΠ, ΕΚΔΔΑ

ΕΚΔΔΑ – ΕΑΣΕ Γέφυρες Συνεργασίας Δημόσιου  – Ιδιωτικού Τομέα

ΕΚΔΔΑ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση που διοργάνωσε την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου, η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης του ΕΚΔΔΑ σε συνεργασία με την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) και με θέμα «Βασικές Δεξιότητες Εξέλιξης σε θέσεις ευθύνης του Δημοσίου Τομέα». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο «Κοσμάς Ψυχοπαίδης» του ΕΚΔΔΑ με την συμμετοχή των σπουδαστών & σπουδαστριών της ΚΗ΄ εκπαιδευτικής Σειράς της ΕΣΔΔΑ.

Την εκδήλωση τίμησαν με χαιρετισμό τους η Γ.Γ. Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, κα Βιβή Χαραλαμπογιάννη και ο Πρόεδρος ΔΣ της ΕΑΣΕ, κ. Βασίλης Ραμπάτ. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσε επίσης ο Αντιπρόεδρος του ΕΚΔΔΑ κ. Βασίλειος Έξαρχος καθώς και το επιστημονικό προσωπικό της ΕΣΔΔΑ.

Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό της  η Πρόεδρος ΕΚΔΔΑ, δρ. Παρασκευή Δραμαλιώτη, η οποία αρχικά αναφέρθηκε στις ενδιαφέρουσες δράσεις της ΕΑΣΕ ειδικά στο πλαίσιο της οικοδόμησης της συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Υπογράμμισε το γεγονός, ότι ο δημόσιος & ιδιωτικός τομέας αλληλοτροφοδοτούνται και διερευνούν από κοινού λύσεις σε ζητήματα που απασχολούν τους χρήστες των υπηρεσιών τους. Η κα Δραμαλιώτη αναφέρθηκε στην ενεργή παρουσία του ΕΚΔΔΑ σε καινοτόμες για το δημόσιο δράσεις και συνεργασίες, με την υποστήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως με τη Microsoft & την Γενική Δ/νση Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ανακοίνωσε επίσης, νέες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες που θα εστιάσουν σε κρίσιμες δεξιότητες όπως η δημόσια ομιλία, big data, block chain.

Η Γ.Γ. κα Χαραλαμπογιάννη στον χαιρετισμό της χαρακτήρισε το θέμα της εκδήλωσης ιδιαίτερα επίκαιρο, αναφέροντας ότι οι ανάγκες και οι εποχές αλλάζουν και η δημόσια διοίκηση, ως ένας ζωντανός οργανισμός πρέπει να ανταποκρίνεται στις διαμορφούμενες απαιτήσεις της κοινωνίας των πολιτών. Αναφερόμενη η Γ.Γ στις δράσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και του ΕΚΔΔΑ, τόνισε ότι παρακολουθούνται στενά οι διεθνείς τάσεις και οι καλές πρακτικές και υπάρχει αλληλεπίδραση με την ΕΑΣΕ και τον ιδιωτικό τομέα προκειμένου να αποκτηθεί η καλύτερη δυνατή τεχνογνωσία. Επεσήμανε επίσης, ότι στον πυρήνα της μεταρρυθμιστικής ατζέντας σχετικά με τις δεξιότητες, βρίσκεται η θεσμοθέτηση του ενιαίου πλαισίου ικανοτήτων που αποτελείται από εννιά δεξιότητες για όλα τα επίπεδα ευθύνης & είναι σημείο αναφοράς σε όλες τις διαδικασίες διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού.

Ο Πρόεδρος της ΕΑΣΕ κ. Ραμπάτ, κατά τον χαιρετισμό του δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την εκδήλωση και στάθηκε στην μεγάλη συμμετοχή και το ενδιαφέρον των σπουδαστών της ΕΣΔΔΑ. Αρχικά έκανε αναφορά στις Γέφυρες Συνεργασίας μέσω της διοργάνωσης ημερίδων  που έχει αναπτύξει η ΕΑΣΕ με τον δημόσιο τομέα. Βασική επιδίωξη, σύμφωνα με τον κ. Ραμπάτ, αποτελεί η κοινή συνεργασία ιδιωτικού & δημόσιου τομέα με οφέλη και για τις δύο πλευρές. Υπογράμμισε την συνεργασία της ΕΑΣΕ με το Υπουργείο Εσωτερικών & το ΕΚΔΔΑ, μέσω της υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας, από το οποίο απορρέουν εξαιρετικές πρωτοβουλίες στο πεδίο του εκσυγχρονισμού του δημοσίου τομέα σε θέματα εκπαίδευσης & δεξιοτήτων.

Στην  συζήτηση που ακολούθησε και συντόνισε ο Σύμβουλος Διοίκησης της ΕΑΣΕ κ. Γιάννης Αναστασόπουλος, αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος  στον οποίο συμμετείχαν εκλεκτοί ομιλητές & ομιλήτριες που κλήθηκαν να απαντήσουν σε καίρια ερωτήματα των σπουδαστών.