Νέα – Ανακοινώσεις

Εισαγωγικός Διαγωνισμός 2012

 

Το προκαταρκτικό στάδιο του φετινού διαγωνισμού εισαγωγής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) πρόκειται να ολοκληρωθεί με την κατακύρωση, από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, της βαθμολόγησης των γραπτών των υποψηφίων στα μαθήματα «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους» και «Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική». Θα ακολουθήσει το τελικό στάδιο του διαγωνισμού όπου η εξέταση περιλαμβάνει υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία στο γνωστικό πεδίο «Δημόσια Διοίκηση» και γραπτή και προφορική εξέταση σε ένα ακόμη γνωστικό πεδίο από τα παρακάτω:

  1. Περιβάλλον- Ποιότητα Ζωής
  2. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
  3. Εφαρμοσμένη Πληροφορική
  4. Κοινωνική Διοίκηση
  5. Οικονομική του Χώρου και Περιφερειακή Πολιτική

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν και σε μία ξένη γλώσσα της επιλογής τους, μεταξύ της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ισπανικής ή ιταλικής.
Με την αποφοίτησή τους, οι σπουδαστές της ΕΣΔΔΑ θα καλύψουν ανάγκες της κεντρικής και της αποκεντρωμένης διοίκησης, καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

 Επικοινωνία ΕΣΔΔΑ