Νέα – Ανακοινώσεις, ΕΚΔΔΑ

Εισήγηση του Προέδρου του ΕΚΔΔΑ κ. Διονυσίου Κυριακόπουλου στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

ΕΚΔΔΑ

Εισήγηση στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δημόσια Διοίκηση» του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) πραγματοποίησε το Σάββατο 19/12/2020 ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. κ Διονύσιος Κυριακόπουλος, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση της κας Αμαλίας Σταφυλά, Επίκουρης Καθηγήτριας του ΔΙΠΑΕ. Στην εισήγησή του προς τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, ο κ. Κυριακόπουλος αναφέρθηκε στην ταυτότητα και την αποστολή του ΕΚΔΔΑ και περιέγραψε τις αρμοδιότητες και τις δράσεις των εκπαιδευτικών – ερευνητικών του μονάδων, παρουσιάζοντας και πρόσφατα στατιστικά στοιχεία.  Ενημέρωσε, επίσης, τους φοιτητές και τις φοιτήτριες για τις στρατηγικές συμμαχίες και τις συνεργασίες του ΕΚΔΔΑ με άλλους φορείς, καθώς και για τις δράσεις  του ΕΚΔΔΑ που προβλέπονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα». Τέλος, ο κ. Κυριακόπουλος παρουσίασε τα βασικά καινοτόμα στοιχεία του νέου Κανονισμού Διαχείρισης Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ, δίνοντας έμφαση στις αρχές και τα κριτήρια επιλογής των μελών. Ακολούθησε συζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποίας ο κ. Κυριακόπουλος απάντησε σε ερωτήσεις των φοιτητών και των φοιτητριών και άκουσε με ενδιαφέρον τις παρατηρήσεις τους σχετικά, κυρίως, με την εμπειρία τους από τις διαδικασίες επιμόρφωσης.  Στη συζήτηση παρενέβη, για να απευθύνει χαιρετισμό και να ευχαριστήσει τον κ. Κυριακόπουλο για την εισήγησή του και ο Πρόεδρος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, Καθηγητής κ. Δημήτριος Πασχαλούδης.