Νέα – Ανακοινώσεις

Εθνικός διαγωνισμός για τη στελέχωση της Γραμματείας των Ηνωμένων Εθνών

 

Στις 5 Δεκεμβρίου 2012 θα διεξαχθεί στην Αθήνα εθνικός διαγωνισμός για τη στελέχωση της Γραμματείας των ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ με Έλληνες ηλικίας έως και 32 ετών. Η υποβολή αιτήσεων θα πρέπει να γίνει κατά την περίοδο 13 Ιουλίου – 12 Σεπτεμβρίου 2012, μόνον ηλεκτρονικά, μέσω της σχετικής ιστοσελίδας του ΟΗΕ. Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων, θέματα εξετάσεων παρελθόντων ετών, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από την προαναφερόμενη ιστοσελίδα.