Νέα – Ανακοινώσεις, ΕΣΔΔΑ, Δεύτερο Στάδιο

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΣΔΔΑ):
Σε εξέλιξη το β’ στάδιο του εισαγωγικού διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ

ΕΚΔΔΑ

Με επιτυχία ξεκίνησε, τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου, το δεύτερο στάδιο του 28ου εισαγωγικού διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ, με τη γραπτή εξέταση στο μάθημα της «Δημόσιας Διοίκησης και Διακυβέρνησης». Η συμμετοχή την πρώτη ημέρα ανήλθε στο 97%.

Η διαδικασία διεξαγωγής  του διαγωνισμού εξελίσσεται ομαλά και χωρίς προβλήματα, ενώ τηρούνται όλοι οι όροι του υγειονομικού πρωτοκόλλου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) που περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (ΚΕΕ), όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΚΔΔΑ.