Νέα – Ανακοινώσεις

Εγγραφή στην ΕΣΔΔΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΔΔΑ

Οι εγγραφές των επιτυχόντων του 23ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ θα πραγματοποιηθούν από 27 Ιανουαρίου 2014 έως και 5 Φεβρουαρίου 2014, και ώρες 09:00-14:00 στο γραφείο 510(5ος όροφος) στις εγκαταστάσεις του ΕΚΔΔΑ (Πειραιώς 211, Ταύρος).

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες για την εγγραφή τους στην ΕΣΔΔΑ όπως προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

1. Γνωματεύσεις υγείας από

(α) παθολόγο ή γενικό ιατρό και

(β) ψυχίατρο

είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο της ΕΣΔΔΑ. Παρακαλούνται οι επιτυχόντες όπως προσέλθουν στην ΕΣΔΔΑ, από την Παρασκευή 24/01/2014, προκειμένου να τους χορηγηθεί το σχετικό παραπεμπτικό έγγραφο.

2. Συμπληρωμένο έντυπο αυτεπάγγελτης αναζήτησης αντιγράφων ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (πατήστε εδώ για την εκτύπωση και την συμπλήρωση της φόρμας).

3. Συμπληρωμένο έντυπο αυτεπάγγελτης αναζήτησης ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, μόνο για άνδρες (πατήστε εδώ για την εκτύπωση και την συμπλήρωση της φόρμας).

4. Τρεις (3) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας

5. Συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση με ατομικά στοιχεία (πατήστε εδώ για την εκτύπωση και την συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης).

Όσοι εκ των επιτυχόντων έχουν:

Α) Ταμείο ασφάλισης ΤΣΜΕΔΕ, να προσκομίσουν ασφαλιστική ενημερότητα από τον φορέα, στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός δύναμης.

Β) Τέκνα, να προσκομίσουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Γ)Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό τίτλο σπουδών, να προσκομίσουν επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αυτού.